Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:161:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 161, 6. jún 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2013.161.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 161

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
6. júna 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

488. plenárne zasadnutie v dňoch 20. a 21. marca 2013

2013/C 161/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Skúmanie potrieb a metód aktívneho zapojenia občanov do energetickej politiky“ (prieskumné stanovisko)

1

2013/C 161/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Občan v centre pozornosti inkluzívneho digitálneho vnútorného trhu: akčný plán na zaručený úspech“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

8

2013/C 161/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zneužívanie štatútu samostatne zárobkovo činnej osoby“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

14

2013/C 161/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Vnútorný trh a regionálna štátna pomoc“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

20

2013/C 161/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Vytváranie pracovných miest prostredníctvom učňovskej prípravy a celoživotného odborného vzdelávania: úloha podnikov vo vzdelávaní v EÚ“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

27

2013/C 161/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Spoluúčasť a zapojenie zamestnancov ako základný pilier dobrého podnikového riadenia a hľadania vyvážených východísk z krízy“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

35

2013/C 161/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Sociálny dialóg v krajinách Východného partnerstva“

40

2013/C 161/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Príspevok občianskej spoločnosti k stratégii predchádzania stratám potravín a znižovania plytvania potravinami“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

46


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

488. plenárne zasadnutie v dňoch 20. a 21. marca 2013

2013/C 161/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie – najvzdialenejšie regióny Európskej únie: smerom k zabezpečeniu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu“COM(2012) 287 final

52

2013/C 161/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 723/2009 o právnom rámci Spoločenstva pre Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC)“COM(2012) 682 final – 2012/0321 (NLE)

58

2013/C 161/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zelená kniha – Integrovaný trh s doručovaním balíkov s cieľom oživiť elektronický obchod v EÚ“COM(2012) 698 final

60

2013/C 161/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Únie určený na podporu osobitných činností v oblasti finančného výkazníctva a auditu na obdobie rokov 2014 – 2020“COM(2012) 782 final – 2012/0364 (COD)

64

2013/C 161/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Dostať mladých do zamestnania“COM(2012) 727 final

67

2013/C 161/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania v Európskej únii“COM(2012) 576 final – 2012/0278 (COD)

73

2013/C 161/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 ‚Dobrý život v rámci možností našej planéty‘ “COM(2012) 710 final – 2012/0337 (COD)

77

2013/C 161/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Európskej komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Sociálna ochrana v rozvojovej spolupráci Európskej únie“COM(2012) 446 final

82

2013/C 161/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a asociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Modrý rast: príležitosti pre udržateľný rast v morskom a námornom odvetví“COM(2012) 494 final

87

2013/C 161/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o vybavení námorných lodí a o zrušení smernice 96/98/ES“COM(2012) 772 final – 2012/0358 (COD)

93


SK

 

Top