EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:120:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 120, 26. apríl 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2013.120.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 120

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
26. apríla 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

ODPORÚČANIA

 

Rada

2013/C 120/01

Odporúčanie Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých ľudí

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2013/C 120/02

Rozhodnutie Rady z 22. apríla 2013, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

7

 

Európska komisia

2013/C 120/03

Výmenný kurz eura

12

2013/C 120/04

Stanovisko poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na jeho zasadnutí dňa 4. marca 2013 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/39.530 – Microsoft (viazanie) – Spravodajca: Bulharsko

13

2013/C 120/05

Záverečná správa úradníka pre vypočutie – COMP/39.530 – Microsoft (viazanie)

14

2013/C 120/06

Zhrnutie rozhodnutia Komisie zo 6. marca 2013 týkajúceho sa konania o uložení pokuty podľa článku 23 ods. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 za neplnenie záväzku stanoveného rozhodnutím Komisie podľa článku 9 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 [Vec COMP/39.530 – Microsoft (viazanie)] [oznámené pod číslom C(2013) 1210 final]

15

2013/C 120/07

Rozhodnutie Komisie z 23. apríla 2013 o zriadení expertnej skupiny Komisie, ktorá bude nazvaná Platforma pre dobrú správu daní, agresívne daňové plánovanie a dvojité zdanenie

17


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2013/C 120/08

Výzva na predkladanie návrhov – EAC/S03/13 – Prípravná akcia európskeho partnerstva v oblasti športu (Verejná výzva)

20

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2013/C 120/09

Oznámenie Komisie uverejnené podľa článku 27 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 vo veci AT.39740 – Google (1)

22

2013/C 120/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6888 – Otsuka/Mitsui/Claris) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

25

2013/C 120/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6886 – Lindéngruppen/FAM/Höganäs) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

26


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top