EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:096:TOC

Úradný vestník Európskej únie, R 096, 04. apríl 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2013.096.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 96

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
4. apríla 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2013/C 096/01

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (1)

1

2013/C 096/02

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (1)

6


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA

2013/C 096/03

Stanovisko Európskej centrálnej banky zo 7. januára 2013 k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zavádza systém finančnej pomoci členským štátom, ktorých menou nie je euro (CON/2013/2)

11

2013/C 096/04

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 11. januára 2013 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o funkcie depozitára, politiky odmeňovania a sankcie (CON/2013/4)

18


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2013/C 096/05

Úroková miera použitá Európskou centrálnou bankou pri hlavných refinančných operáciách: 0,75 % dňa 1. apríla 2013 – Výmenný kurz eura

22

2013/C 096/06

Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie

23


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európsky parlament

2013/C 096/07

Výzva na podávanie nominácií na kandidátov na voľbu európskeho ombudsmana

24


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top