EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:392:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 392, 19. december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.392.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 392

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 55
19. decembra 2012


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2012/C 392/01

Oznámenie Komisie členským štátom o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na krátkodobé poistenie vývozných úverov (1)

1

2012/C 392/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6786 – EPH/SPP) (1)

8

2012/C 392/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6771 – Bridgepoint/CPPIB/Dorna) (1)

8


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2012/C 392/04

Výmenný kurz eura

9

 

Dvor audítorov

2012/C 392/05

Osobitná správa č. 16/2012 „Účinnosť režimu jednotnej platby na plochu ako prechodného režimu podpory poľnohospodárov v nových členských štátoch“

10

2012/C 392/06

Osobitná správa č. 18/2012 „Pomoc Európskej únie Kosovu, týkajúca sa právneho štátu“

10

2012/C 392/07

Osobitná správa č. 19/2012 „Správa o kontrole prijatia následných opatrení na základe osobitných správ Európskeho dvora audítorov za rok 2011“

11


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2012/C 392/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6731 – Vitronet/Infinity) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (1)

12


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top