Help Print this page 

Document C:2012:236:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, C 236, 7. august 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.236.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 236

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 55
7. augusta 2012


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2012/C 236/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6630 – L Capital/Paladin/Cigierre-Compagnia Generale Ristorazione) (1)

1

2012/C 236/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6540 – DONG Energy Borkum Riffgrund I HoldCo/Boston Holding/Borkum Riffgrund I Offshore Windpark) (1)

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2012/C 236/03

Výmenný kurz eura

2


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2012/C 236/04

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

3


 

Korigendá

2012/C 236/05

Korigendum k oznámeniu Dozorného úradu EZVO podľa článku 17 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Výzva na predloženie ponúk v súvislosti s výkonom služby vo verejnom záujme v oblasti pravidelných leteckých služieb v Nórsku (Ú. v. EÚ C 168, 14.6.2012)

5


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top