EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:206:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 206, 13. júl 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.206.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 206

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 55
13. júla 2012


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2012/C 206/01

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (1)

1

2012/C 206/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6595 – AXA/BNP Paribas/Immeuble Cergy-Pointoise) (1)

6

2012/C 206/03

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (1)

7


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2012/C 206/04

Výmenný kurz eura

10

2012/C 206/05

Oznámenie Komisie v rámci vykonávania nariadenia Komisie (EÚ) č. 1015/2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn práčok[Uverejnenie prechodných symbolov na účely vykonávania nariadenia Komisie (EÚ) č. 1015/2010]  (1)

11

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2012/C 206/06

Aktualizácia oznámenia Lotyšska podľa článku 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) – Možnosť členského štátu zákonom zabezpečiť povinnosť mať pri sebe dokumenty alebo doklady alebo byť ich držiteľom podľa článku 21 písm. c)

12

2012/C 206/07

Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Zrušenie záväzkov služby vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami (1)

13


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top