EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:188E:TOC

Úradný vestník Európskej únie, CE 188, 28. jún 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.CE2012.188.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 188E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 55
28. júna 2012


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Európsky parlament
ZASADANIE 2010 – 2011
Schôdza 15. až 17. februára 2011
Zápisnica z tejto schôdze bola uverejnená v Ú. v. EÚ C 164 E, 2.6.2011.
PRIJATÉ TEXTY

 

Utorok 15. februára 2011

2012/C 188E/01

Vykonávanie smernice o službách (2006/123/ES)Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. februára 2011 o vykonávaní smernice o službách 2006/123/ES (2010/2053(INI))

1

 

Streda 16. februára 2011

2012/C 188E/02

Praktické aspekty týkajúce sa revízie nástrojov EÚ na podporu financovania MSP v nasledujúcom programovom obdobíUznesenie Európskeho parlamentu zo 16. februára 2011 o praktických aspektoch týkajúcich sa revízie nástrojov EÚ na podporu financovania malých a stredných podnikov v ďalšom programovom období

7

2012/C 188E/03

Primerané, trvalo udržateľné a bezpečné európske dôchodkové systémyUznesenie Európskeho parlamentu zo 16. februára 2011 o „snahe o primerané, trvalo udržateľné a bezpečné európske dôchodkové systémy“ (2010/2239(INI))

9

2012/C 188E/04

Správa o pokroku Chorvátska za rok 2010Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. februára 2011 o správe o pokroku Chorvátska za rok 2010

19

 

Štvrtok 17. februára 2011

2012/C 188E/05

Situácia v EgypteUznesenie Európskeho parlamentu zo 17. februára 2011 o situácii v Egypte

26

2012/C 188E/06

Plnenie stratégie EÚ pre podunajskú oblasťUznesenie Európskeho parlamentu zo 17. februára 2011 o plnení stratégie EÚ pre podunajskú oblasť

30

2012/C 188E/07

Právny štát v RuskuUznesenie Európskeho parlamentu zo 17. februára 2011 o právnom štáte v Rusku

37

2012/C 188E/08

Energetická stratégia Svetovej bankyUznesenie Európskeho parlamentu zo 17. februára 2011 o energetickej stratégii Svetovej banky pre rozvojové krajiny

40

2012/C 188E/09

Európa 2020Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. februára 2011 o stratégii Európa 2020

42

2012/C 188E/10

Vykonávanie usmernení pre politiky zamestnanosti členských štátovUznesenie Európskeho parlamentu zo 17. februára 2011 o vykonávaní usmernení pre politiky zamestnanosti členských štátov

47

2012/C 188E/11

Zvyšovanie cien potravínUznesenie Európskeho parlamentu zo 17. februára 2011 o zvyšovaní cien potravín

51

2012/C 188E/12

Zrážky v pohraničných oblastiach medzi Thajskom a KambodžouUznesenie Európskeho parlamentu zo 17. februára 2011 o zrážkach na hraniciach medzi Thajskom a Kambodžou

57

2012/C 188E/13

Jemen: trest smrti pre mladistvých páchateľov, najmä prípad Muhammada Táhira Sábita SamúmaUznesenie Európskeho parlamentu zo 17. februára 2011 o Jemene: prenasledovanie mladistvých páchateľov, konkrétne prípad Muhammada Táhira Sábita Samúma

59

2012/C 188E/14

Uganda: zavraždenie Davida KataUznesenie Európskeho parlamentu zo 17. februára 2011 o Ugande: vražda Davida Kata

62


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európsky parlament

 

Streda 16. februára 2011

2012/C 188E/15

Postup pridružených výborov a vrátenie veci výboru (výklad článkov 50 a 56 rokovacieho poriadku)Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 16. februára 2011 o postupe pridružených výborov a vrátení veci výboru v prípade zamietnutia návrhu Komisie (výklad článkov 50 a 56 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu)

65


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY PARLAMENT

 

Utorok 15. februára 2011

2012/C 188E/16

Dohoda o obchode, rozvoji a spolupráci medzi ES a Juhoafrickou republikou ***Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. februára 2011 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o obchode, rozvoji a spolupráci (10297/2010 – C7-0190/2010 – 2010/0119(NLE))

67

2012/C 188E/17

Dohody medzi EÚ, Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom (finančné mechanizmy na obdobie 2009 – 2014 a dovoz určitých rýb a produktov rybného hospodárstva do EÚ na obdobie 2009 – 2014) ***Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. februára 2011 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2009 – 2014, Dohody medzi Európskou úniou a Nórskom o nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2009 – 2014, dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandom, ktorý sa týka osobitných ustanovení uplatniteľných na dovoz určitých rýb a produktov rybného hospodárstva do Európskej únie na obdobie rokov 2009 – 2014, a dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskom, ktorý sa týka osobitných ustanovení uplatniteľných na dovoz určitých rýb a produktov rybného hospodárstva do Európskej únie na obdobie rokov 2009 – 2014 (09902/2010 – C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE))

68

2012/C 188E/18

Dohoda medzi Európskou úniou a Brazíliou o určitých aspektoch leteckých služieb ***Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. februára 2011 o návrhu rozhodnutia Rady o podpise Dohody medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb (13988/2010 – C7-0335/2010 – 2009/0115(NLE))

69

2012/C 188E/19

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Islandskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o dodatočných pravidlách týkajúcich sa Fondu pre vonkajšie hranice na obdobie 2007 až 2013 ***Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. februára 2011 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení, v mene Európskeho spoločenstva, Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Islandskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o dodatočných pravidlách týkajúcich sa Fondu pre vonkajšie hranice na obdobie rokov 2007 až 2013 (07853/2010 – C7-0101/2010 – 2009/0148(NLE))

69

2012/C 188E/20

Pristúpenie Lichtenštajnska k Dohode medzi EÚ, ES a Švajčiarskom o pridružení Švajčiarska k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis ***Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. februára 2011 o návrhoch rozhodnutí Rady o uzavretí, v mene Európskej únie, Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (06077/2010 – C7-0141/2010 – 2006/0251(NLE))

70

2012/C 188E/21

Pristúpenie Lichtenštajnska k Dohode medzi ES a Švajčiarskom o určení štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku ***Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. februára 2011 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku (06242/2010 – C7-0140/2010 – 2006/0252(NLE))

71

2012/C 188E/22

Dohoda medzi EÚ a Brazíliou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov bežných cestovných pasov ***Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. februára 2011 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov bežných cestovných pasov (16364/2010 – C7-0400/2010 – 2010/0228(NLE))

72

2012/C 188E/23

Dohoda medzi EÚ a Brazíliou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických, služobných alebo úradných pasov ***Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. februára 2011 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických, služobných alebo úradných pasov (16362/2010 – C7-0399/2010 – 2010/0222(NLE))

73

2012/C 188E/24

Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave ***IIILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. februára 2011 o spoločnom texte nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004, ktorý schválil Zmierovací výbor (PE-CONS 00063/2010 – C7-0015/2011 – 2008/0237(COD))

73

2012/C 188E/25

Výkonové emisné normy pre nové ľahké komerčné vozidlá ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. februára 2011 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy pre nové ľahké komerčné vozidlá ako súčasť integrovanej koncepcie Spoločenstva v oblasti znižovania emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel (KOM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD))

74

P7_TC1-COD(2009)0173
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. februára 2011 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2011, ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové ľahké komerčné vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel

75

2012/C 188E/26

Posilnená spolupráca v oblasti vytvárania jednotnej ochrany patentov ***Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. februára 2011 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti vytvárania jednotnej ochrany patentov (05538/2011 – C7-0044/2011 – 2010/0384(NLE))

76

2012/C 188E/27

Rádioaktivita v potravinách ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. februára 2011 o návrhu nariadenia Rady (Euratom) stanovujúceho najvyššie povolené hodnoty rádioaktivity v potravinách a krmivách, spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu (prepracované znenie) (KOM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(COD))

79

P7_TC1-COD(2010)0098
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. februára 2011 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2011 stanovujúceho najvyššie povolené úrovne rádioaktívnej kontaminácie potravín a krmív spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu (prepracované znenie)

80

PRÍLOHA I

87

PRÍLOHA II

87

PRÍLOHA III

89

PRÍLOHA IV

89

PRÍLOHA V

89

 

Streda 16. februára 2011

2012/C 188E/28

Falšované lieky ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. februára 2011 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, pokiaľ ide o zabránenie vstupu liekov, ktoré sú falšované z hľadiska ich totožnosti, histórie alebo pôvodu, do legálneho dodávateľského reťazca (KOM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD))

91

P7_TC1-COD(2008)0261
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. februára 2011 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/…/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch, pokiaľ ide o predchádzanie vstupu falšovaných liekov do legálneho dodávateľského reťazca

92

 

Štvrtok 17. februára 2011

2012/C 188E/29

Dvojstranná ochranná doložka dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. februára 2011 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva dvojstranná ochranná doložka dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou (KOM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD))

93

P7_TC1-COD(2010)0032
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 17. februára 2011 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2011, ktorým sa vykonáva dvojstranná ochranná doložka dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Kórejskou republikou

93

PRÍLOHA I

94

PRÍLOHA II

94

2012/C 188E/30

Poskytnutie záruky Únie EIB na straty z úverov a záruk za úvery na projekty mimo Európskej únie ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. februára 2011 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ na straty z úverov a záruk za úvery na projekty mimo Európskej únie (KOM(2010)0174 – C7–0110/2010 – 2010/0101(COD))

95

P7_TC1-COD(2010)0101
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 17. februára 2011 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. …/2011/EÚ, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ na straty z úverov a záruk za úvery na projekty mimo Európskej únie
[PDN 1, ak nie je uvedené inak]

96

PRÍLOHA I

112

PRÍLOHA II

112

2012/C 188E/31

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Kórejskou republikou ***Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. februára 2011 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej (08505/2010 – C7-0320/2010 – 2010/0075(NLE))

113

2012/C 188E/32

Politika zamestnanosti členských štátov *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. februára 2011 o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (KOM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS))

114


Vysvetlivky k použitým symbolom

*

Konzultačný postup

**I

Postup spolupráce: prvé čítanie

**II

Postup spolupráce: druhé čítanie

***

Postup so súhlasom

***I

Spolurozhodovací postup: prvé čítanie

***II

Spolurozhodovací postup: druhé čítanie

***III

Spolurozhodovací postup: tretie čítanie

(Voľba postupu závisí od právneho základu, ktorý navrhla Komisia)

Politické pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: nový alebo nahradený text je vyznačený hrubou kurzívou a vypustenia sa označujú symbolom ▐.

Korekcie a technické úpravy, ktoré urobili útvary: nový alebo nahradený text je vyznačený kurzívou a vypustenia sa označujú symbolom ║.

SK

 

Top