Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:167:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 167, 13. jún 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.167.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 167

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 55
13. júna 2012


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2012/C 167/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra) (1)

1

2012/C 167/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6468 – ForFarmers/Hendrix) (1)

1


 

III   Prípravné akty

 

Európska centrálna banka

2012/C 167/03

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 2. apríla 2012 k návrhu nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach a k návrhu smernice, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a smernica 2011/61/EÚ o správcoch alternatívnych investičných fondov v súvislosti s nadmerným spoliehaním sa na úverové ratingy (CON/2012/24)

2


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2012/C 167/04

Rozhodntutie Rady z 11. júna 2012, ktorým sa prijíma pozícia Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3 na rozpočtový rok 2012

15

 

Európska komisia

2012/C 167/05

Výmenný kurz eura

16

 

Dvor audítorov

2012/C 167/06

Osobitná správa č. 7/2012 „Reforma spoločnej organizácie trhu s vínom: Doterajší pokrok“

17


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2012/C 167/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6595 – AXA/BNP Paribas/Immeuble Cergy-Pontoise) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

18


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top