Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:070:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 70, 8. marec 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.070.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 70

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 55
8. marca 2012


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2012/C 070/01

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (1)

1

2012/C 070/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6509 – GE/KGAL/Extresol-2) (1)

6

2012/C 070/03

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (1)

7

2012/C 070/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6475 – AXA REIM/CBRE PFCE Management/Warsaw III) (1)

8


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada
Európska komisia

2012/C 070/05

Spoločná správa Rady a Komisie na rok 2012 o vykonávaní strategického rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave („ET 2020“) – Vzdelávanie a odborná príprava v inteligentnej, udržateľnej a inkluzívnej Európe

9

 

Európska komisia

2012/C 070/06

Výmenný kurz eura

19

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2012/C 070/07

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

20


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2012/C 070/08

Oznámenie ministra hospodárstva, poľnohospodárstva a inovácie Holandského kráľovstva podľa článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

22

2012/C 070/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6439 – AGRANA/RWA/JV) (1)

24


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top