Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:377:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 377, 23. december 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2011.377.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 377

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
23. decembra 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Rada

2011/C 377/01

Uznesenie Rady zo 6 decembra 2011„Usmernenia týkajúce sa pridanej hodnoty a prínosov kozmického priestoru pre bezpečnosť európskych občanov“

1

 

STANOVISKÁ

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2011/C 377/02

Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o úverových zmluvách týkajúcich sa obytných nehnuteľností

5


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 377/03

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (1)

8

2011/C 377/04

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (2)

13


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2011/C 377/05

Oznámenie určené osobám, skupinám a subjektom uvedeným na zozname ustanovenom v článku 2 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu [pozri prílohu k nariadeniu Rady (EÚ) č. 1375/2011]

17

 

Európska komisia

2011/C 377/06

Výmenný kurz eura

19


 

Korigendá

2011/C 377/07

Korigendum k výročnej správe Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2010 spolu s odpoveďami inštitúcií (Ú. v. EÚ C 326, 10.11.2011)

20


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

 

(2)   Text s významom pre EHP s výnimkou produktov podľa prílohy I k zmluve

SK

 

Top