EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:373:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 373, 21. december 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2011.373.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 373

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
21. decembra 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európska komisia

2011/C 373/01

Stanovisko Komisie z 20. decembra 2011 týkajúce sa plánu na zneškodnenie rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho z prvého stupňa demontáže reaktora A3 jadrovej elektrárne Chinon, ktorá sa nachádza vo Francúzsku, v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome

1

2011/C 373/02

Stanovisko Komisie z 20. decembra 2011 týkajúce sa plánu na likvidáciu rádioaktívneho odpadu, ktorý pochádza z úložiska odpadu s veľmi nízkou rádioaktivitou, nachádzajúceho sa v jadrovej elektrárni Ignalina v Litve, v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome

3

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2011/C 373/03

Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa v záujme uľahčenia cezhraničného vymáhania pohľadávok v občianskych a obchodných veciach vytvára európsky príkaz na zablokovanie účtov

4


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2011/C 373/04

Oznámenie určené osobám a subjektom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2010/800/SZBP zmenenom a doplnenom rozhodnutím Rady 2011/860/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

8

 

Európska komisia

2011/C 373/05

Výmenný kurz eura

9

2011/C 373/06

Nová národná strana obehových euromincí

10

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2011/C 373/07

Informácie oznámené členskými štátmi o ukončení rybolovu

11

2011/C 373/08

Informácie oznámené členskými štátmi o ukončení rybolovu

12


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2011/C 373/09

Doplnok k výzve na predloženie návrhov 2012 – EAC/27/11 – Program celoživotného vzdelávania (LLP)

13

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2011/C 373/10

Oznámenie o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu určitých výrobkov z ocele s organickým povlakom s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

16

2011/C 373/11

Oznámenie o uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení

23


SK

 

Top