EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:273:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 273, 16. september 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2011.273.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 273

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
16. septembra 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 273/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6302 – F2i/AXA Funds/G6 Rete Gas) (1)

1


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA

 

Európska centrálna banka

2011/C 273/02

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 23. augusta 2011 k návrhu nariadenia o vydávaní euromincí a k návrhu nariadenia o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (CON/2011/65)

2


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 273/03

Výmenný kurz eura

9

2011/C 273/04

Nová národná strana obehových euromincí

10

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2011/C 273/05

Aktualizované vzory preukazov vydávaných ministerstvami zahraničných vecí členských štátov akreditovaným členom diplomatických misií a konzulárnych zastúpení a ich rodinným príslušníkom podľa článku 19 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v EÚ C 247, 13.10.2006, s. 85; Ú. v. EÚ C 153, 6.7.2007, s. 15; Ú. v. EÚ C 64, 19.3.2009, s. 18; Ú. v. EÚ C 239, 6.10.2009, s. 7 a Ú. v. EÚ C 304, 10.11.2010, s. 6)

11


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2011/C 273/06

Štátna pomoc – Bulharsko – Štátna pomoc SA.26212 (11/C) (ex 11/NN – ex CP 176/A/08) a SA.26217 (11/C) (ex 11/NN – ex CP 176/B/08) – Údajná pomoc vo forme výmeny súkromných lesných majetkov za štátne – Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 108 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (1)

13

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2011/C 273/07

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

26


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top