Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:220:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 220, 26. júl 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2011.220.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 220

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
26. júla 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2011/C 220/01

Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 89/666/EHS, 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokiaľ ide o prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností

1


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 220/02

Vykonávanie článkov 35, 36, 43, 55 a 64 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010 o harmonograme, správe a iných aspektoch obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie (ďalej len „nariadenie o obchodovaní formou aukcie“) členskými štátmi a ich význam pri vymenúvaní aukčných platforiem v súlade s článkom 26 tohto nariadenia – Opatrenia na zabezpečenie transparentnosti týkajúce sa dokumentov súvisiacich s výzvou na predloženie ponúk uvedených v článku 92 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, a v článku 130 ods. 1 jeho vykonávacích pravidiel, ktoré si Komisia a členské štáty medzi sebou vymenili pri vymenúvaní jediného aukčného kontrolóra podľa článku 24 nariadenia o obchodovaní formou aukcie a pri vymenúvaní aukčných platforiem podľa článku 26 tohto nariadenia

12


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 220/03

Výmenný kurz eura

16


 

Korigendá

2011/C 220/04

Korigendum k výzve na predloženie návrhov na rok 2011 podľa viacročného pracovného programu na udeľovanie grantov v oblasti Transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) na obdobie rokov 2007 – 2013 (Ú. v. EÚ C 187, 28.6.2011)

17


SK

 

Top