EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:216:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 216, 22. júl 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2011.216.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 216

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
22. júla 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

ODPORÚČANIA

 

Rada

2011/C 216/01

Odporúčanie Rady z 12. júla 2011, ktoré sa týka národného programu reforiem Portugalska na rok 2011

1

2011/C 216/02

Odporúčanie Rady z 12. júla 2011, ktoré sa týka národného programu reforiem Fínska na rok 2011, ktorým sa predkladá stanovisko Rady k aktualizovanému programu stability Fínska na roky 2011 – 2014

3

2011/C 216/03

Odporúčanie Rady z 12. júla 2011, ktoré sa týka národného programu reforiem Rumunska na rok 2011 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnému programu Rumunska na roky 2011 – 2014

6

 

STANOVISKÁ

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2011/C 216/04

Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o mimoburzových derivátoch, centrálnych zmluvných stranách a archívoch obchodných údajov

9


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 216/05

Oznámenie Komisie o orgáne, ktorý je oprávnený vydávať osvedčenia o pôvode podľa nariadenia (ES) č. 620/2009

17

2011/C 216/06

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6151 – PetroChina/INEOS/JV) (1)

18


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európsky parlament

2011/C 216/07

Predpisy o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu – Rozhodnutie predsedníctva z 28. novembra 2001

19

 

Európska komisia

2011/C 216/08

Výmenný kurz eura

25

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2011/C 216/09

Aktualizácia zoznamu povolení na pobyt uvedených v článku 2 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ C 247, 13.10.2006, s. 1; Ú. v. EÚ C 153, 6.7.2007, s. 5; Ú. v. EÚ C 192, 18.8.2007, s. 11; Ú. v. EÚ C 271, 14.11.2007, s. 14; Ú. v. EÚ C 57, 1.3.2008, s. 31; Ú. v. EÚ C 134, 31.5.2008, s. 14; Ú. v. EÚ C 207, 14.8.2008, s. 12; Ú. v. EÚ C 331, 21.12.2008, s. 13; Ú. v. EÚ C 3, 8.1.2009, s. 5; Ú. v. EÚ C 64, 19.3.2009, s. 15; Ú. v. EÚ C 198, 22.8.2009, s. 9; Ú. v. EÚ C 239, 6.10.2009, s. 2; Ú. v. EÚ C 298, 8.12.2009, s. 15; Ú. v. EÚ C 308, 18.12.2009, s. 20; Ú. v. EÚ C 35, 12.2.2010, s. 5; Ú. v. EÚ C 82, 30.3.2010, s. 26; Ú. v. EÚ C 103, 22.4.2010, s. 8; Ú. v. EÚ C 108, 7.4.2011, s. 6; Ú. v. EÚ C 157, 27.5.2011, s. 5; Ú. v. EÚ C 201, 8.7.2011, s. 1)

26

2011/C 216/10

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

29

2011/C 216/11

Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Záväzky služby vo verejnom záujme v súvislosti so službami pravidelnej leteckej dopravy (1)

31


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2011/C 216/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6313 – Ashland/International Specialty Products) (1)

32

2011/C 216/13

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6276 – AIF VII Euro Holdings/Ascometal) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

33


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top