EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:213:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 213, 20. júl 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2011.213.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 213

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
20. júla 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

ODPORÚČANIA

 

Rada

2011/C 213/01

Odporúčanie Rady z 12. júla 2011, ktoré sa týka národného programu reforiem Dánska na rok 2011, a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnému programu Dánska na roky 2011 – 2015

1

2011/C 213/02

Odporúčanie Rady z 12. júla 2011, ktoré sa týka národného programu reforiem Estónska na rok 2011, a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Estónska na roky 2011 – 2015

5

2011/C 213/03

Odporúčanie Rady z 12. júla 2011, ktoré sa týka národného programu reforiem Francúzska na rok 2011, a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k aktualizovanému programu stability Francúzska na roky 2011 – 2014

8

2011/C 213/04

Odporúčanie Rady z 12. júla 2011, ktoré sa týka národného programu reforiem Grécka na rok 2011

12


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 213/05

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (1)

14


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA

 

Európska centrálna banka

2011/C 213/06

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 11. marca 2011 k odporúčaniu na rozhodnutie Rady o opatreniach potrebných na prerokovanie menovej dohody s Francúzskou republikou, konajúcou v prospech francúzskeho zámorského samosprávneho celku Svätého Bartolomeja (CON/2011/22)

16

2011/C 213/07

Stanovisko Európskej centrálnej banky zo 4. júla 2011 k návrhu rozhodnutia Rady o podpise a uzavretí menovej dohody medzi Európskou úniou a Francúzskou republikou týkajúcej sa zachovania eura na Svätom Bartolomejovi následkom zmeny jeho štatútu vo vzťahu k Európskej únii (CON/2011/56)

21


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 213/08

Výmenný kurz eura

23


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2011/C 213/09

Výzvy na predloženie návrhov a ocenenia v rámci pracovných programov na roky 2011 a 2012 siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu, technologického rozvoja a demonštračných činností

24

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2011/C 213/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6287 – Bain Capital/Oaktree/International Market Centers JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

27

2011/C 213/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6293 – Thermo Fisher/Phadia) (1)

28


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top