EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:199:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 199, 7. júl 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2011.199.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 199

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
7. júla 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

ODPORÚČANIA

 

Rada

2011/C 199/01

Odporúčanie Rady z 28. júna 2011 – Mládež v pohybe – podpora vzdelávacej mobility mladých ľudí

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 199/02

Výmenný kurz eura

6

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

 

Dozorný úrad EZVO

2011/C 199/03

Štátna pomoc – Rozhodnutie o nevznesení námietok

7


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor EZVO

2011/C 199/04

Žaloba Dozorného orgánu EZVO proti Islandskej republike podaná 11. apríla 2011 (Vec E-8/11)

8

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2011/C 199/05

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6166 – NYSE Euronext/Deutsche Börse) (1)

9

2011/C 199/06

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6257 – Blackstone/Valad Property) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

10

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2011/C 199/07

Oznámenie, ktorým sa vykonáva nariadenie Komisie (EÚ) č. 621/2011, určené Othmanovi Ahmedovi Othmanovi Al-Ghamdimu, zaradenému do zoznamu, na ktorý sa vzťahujú články 2, 3 a 7 nariadenia Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou al-Káida a Talibanom

11


 

Korigendá

2011/C 199/08

Korigendum k stanovisku Komisie týkajúcemu sa oznámenia o začatí antisubvenčného konania týkajúceho sa dovozu určitých spojovacích materiálov z ušľachtilej ocele a ich častí s pôvodom v Indii (Ú. v. EÚ C 142, 13.5.2011)

13

2011/C 199/09

Korigendum k stanovisku Komisie k oznámeniu o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí s pôvodom v Indii (Ú. v. EÚ C 142, 13.5.2011)

13

2011/C 199/10

Korigendum k stanovisku Komisie týkajúcemu sa oznámenia o uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení (Ú. v. EÚ C 146, 17.5.2011)

14

2011/C 199/11

Korigendum k oznámeniu Komisie o oznámení o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu určitých výrobkov zo sójového proteínového koncentrátu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ C 121, 19.4.2011)

14


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top