Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:173:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 173, 11. jún 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2011.173.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 173

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
11. júna 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2011/C 173/01

Posledná publikácia Súdny dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 160, 28.5.2011

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2011/C 173/02

Spojené veci C-201/09 P a C-216/09 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 29. marca 2011 — ArcelorMittal Luxembourg SA, predtým Arcelor Luxembourg SA/Európska komisia, ArcelorMittal Belval & Differdange, predtým Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA, predtým Arcelor International SA (C-201/09 P), Európska komisia/ArcelorMittal Luxembourg SA, predtým Arcelor Luxembourg SA, ArcelorMittal Belval & Differdange SA, predtým Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA (C-216/09 P) [Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Trh Spoločenstva s oceľovými nosníkmi — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 65 UO po skončení platnosti Zmluvy ESUO na základe nariadenia (ES) č. 1/2003 — Právomoc Komisie — Pripísateľnosť protiprávneho správania — Právna sila rozhodnutej veci — Právo na obhajobu — Premlčanie — Pojem „pozastavenie“ premlčania — Účinky erga omnes alebo inter partes — Nedostatok odôvodnenia]

2

2011/C 173/03

Vec C-321/09 P: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 7. apríla 2011 — Helénska republika/Európska komisia (Odvolanie — EPUZF — Výdavky vylúčené z financovania Spoločenstvom pre nesúlad s pravidlami Spoločenstva — Výdavky vynaložené Helénskou republikou)

2

2011/C 173/04

Vec C-432/10: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 20. januára 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgicko) — trestné konanie proti Aboulkacemovi Chihabimu a i. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Zjavná neprípustnosť)

3

2011/C 173/05

Vec C-90/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundespatentgericht (Nemecko) 25. februára 2011 — Alfred Strigl/Deutsches Patent- und Markenamt

3

2011/C 173/06

Vec C-91/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundespatentgericht (Nemecko) 25. februára 2011 — Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH/Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH; ďalší účastník konania: Deutsches Patent- und Markenamt

4

2011/C 173/07

Vec C-99/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 2. marca 2011 — Spolková republika Nemecko/Z

4

2011/C 173/08

Vec C-112/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Köln (Nemecko) 4. marca 2011 — ebookers.com Deutschland GmbH/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

5

2011/C 173/09

Vec C-136/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Schienen-Control Kommission Wien (Rakúsko) 18. marca 2011 — Westbahn Management GmbH/ÖBB Infrastruktur AG

5

2011/C 173/10

Vec C-154/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Nemecko) 29. marca 2011 — Ahmed Mahamdia/Alžírska demokratická ľudová republika

6

2011/C 173/11

Vec C-157/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Napoli (Taliansko) 31. marca 2011 — Giuseppe Sibilio/Comune di Afragola

6

2011/C 173/12

Vec C-159/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 1. apríla 2011 — Azienda Sanitaria Locale di Lecce/Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce a i. — Università del Salento

6

2011/C 173/13

Vec C-161/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Trani (Taliansko) 1. apríla 2011 — Cosimo Damiano Vino/Poste Italiane SpA

7

2011/C 173/14

Vec C-166/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Oviedo (Španielsko) 5. apríla 2011 — Ángel Lorenzo González Alonso/Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E

7

2011/C 173/15

Vec C-167/11 P: Odvolanie podané 5. apríla 2011: Cantiere navale De Poli SpA proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 3. februára 2011 vo veci T-584/08, Cantiere navale De Poli/Komisia

7

2011/C 173/16

Vec C-169/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Frosinone (Taliansko) 7. apríla 2011 — trestné konanie proti Patrickovi Contehovi

8

2011/C 173/17

Spojené veci C-18/10 a C-37/10: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 16. februára 2011 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Landgericht Berlin — Nemecko) — Agrargenossenschaft Münchehofe e.G. (C-18/10), Landwirtschaftliches Unternehmen e.G. Sondershausen (C-37/10)/BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

8

2011/C 173/18

Vec C-154/10 P: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 9. februára 2011 — Nokia Oyj/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Medion AG

9

2011/C 173/19

Vec C-312/10: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 7. februára 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesarbeitsgericht Köln — Nemecko) — Spolková krajina Severné Porýnie-Vestfálsko/Melanie Klinz

9

2011/C 173/20

Vec C-407/10: Uznesenie predsedu ôsmej komory Súdneho dvora z 28. februára 2011 — Európska komisia/Estónska republika

9

2011/C 173/21

Vec C-470/10: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 17. februára 2011 — Európska komisia/Portugalská republika

9

 

Všeobecný súd

2011/C 173/22

Vec T-395/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 12. apríla 2011 — Stichting Corporate Europe Observatory/Komisia [„Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Konkludentné zamietnutie prístupu — Výslovné rozhodnutie prijaté po podaní žaloby — Zastavenie konania“]

10

2011/C 173/23

Vec T-478/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 11. apríla 2011 — Departement Gers/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Životné prostredie a ochrana zdravia ľudí — Geneticky modifikované potraviny a krmivá — Neexistencia osobnej dotknutosti — Neprípustnosť“)

10

2011/C 173/24

Vec T-479/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 11. apríla 2011 — Departement Gers/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Životné prostredie a ochrana zdravia ľudí — Geneticky modifikované potraviny a krmivá — Neexistencia osobnej dotknutosti — Neprípustnosť“)

10

2011/C 173/25

Vec T-480/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 11. apríla 2011 — Departement Gers/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Životné prostredie a ochrana zdravia ľudí — Geneticky modifikované potraviny a krmivá — Neexistencia osobnej dotknutosti — Neprípustnosť“)

11

2011/C 173/26

Vec T-481/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 11. apríla 2011 — Departement Gers/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Životné prostredie a ochrana zdravia ľudí — Geneticky modifikované potraviny a krmivá — Neexistencia osobnej dotknutosti — Neprípustnosť“)

11

2011/C 173/27

Vec T-482/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 11. apríla 2011 — Departement Gers/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Životné prostredie a ochrana zdravia ľudí — Geneticky modifikované potraviny a krmivá — Neexistencia osobnej dotknutosti — Neprípustnosť“)

12

2011/C 173/28

Vec T-502/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 11. apríla 2011 — Departement Gers/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Životné prostredie a ochrana zdravia ľudí — Geneticky modifikované potraviny a krmivá — Neexistencia osobnej dotknutosti — Neprípustnosť“)

12

2011/C 173/29

Vec T-90/11: Žaloba podaná 18. februára 2011 — ONP a i./Komisia

13

2011/C 173/30

Vec T-195/11: Žaloba podaná 4. apríla 2011 — Cahier a i./Rada a Komisia

14

2011/C 173/31

Vec T-146/97: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. apríla 2011 — Bakkers/Rada a Komisia

15

2011/C 173/32

Vec T-31/08: Uznesenie Všeobecného súdu z 11. apríla 2011 — Quantum/ÚHVT — Quantum (Q Quantum CORPORATION)

15

2011/C 173/33

Vec T-371/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 15. apríla 2011 — Amor/ÚHVT — Jablonex Group (AMORIKE)

15

 

Súd pre verejnú službu

2011/C 173/34

Vec F-28/11: Žaloba podaná 14. marca 2011 — ZZ/Rada

16

2011/C 173/35

Vec F-29/11: Žaloba podaná 21. marca 2011 — ZZ/Komisia

16

2011/C 173/36

Vec F-37/11: Žaloba podaná 5. apríla 2011 — ZZ/Komisia

16


SK

 

Top