Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:132:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 132, 3. máj 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2011.132.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 132

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
3. mája 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

470. plenárne zasadnutie v dňoch 15. a 16. marca 2011

2011/C 132/01

Uznesenie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Situácia v krajinách na juhu Stredozemia“

1

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

470. plenárne zasadnutie v dňoch 15. a 16. marca 2011

2011/C 132/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Spotrebitelia a cezhraničné možnosti v rámci vnútorného trhu“(prieskumné stanovisko na žiadosť maďarského predsedníctva Rady EÚ)

3

2011/C 132/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Budúcnosť Európskeho sociálneho fondu po roku 2013“(prieskumné stanovisko)

8

2011/C 132/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Energetické zásobovanie: aká susedská politika je potrebná na zabezpečenie dodávok do EÚ?“(prieskumné stanovisko na žiadosť maďarského predsedníctva Rady EÚ)

15

2011/C 132/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Inovatívne pracoviská ako zdroj produktivity a kvalitných pracovných miest“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

22


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

470. plenárne zasadnutie v dňoch 15. a 16. marca 2011

2011/C 132/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Ročný prieskum rastu: ďalší pokrok v rámci komplexnej reakcie EÚ na krízu“[KOM(2011) 11 v konečnom znení]

26

2011/C 132/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020 – Únia inovácií“[KOM(2010) 546 v konečnom znení]

39

2011/C 132/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Na ceste k Aktu o jednotnom trhu – Pre vysoko konkurencieschopné sociálne trhové hospodárstvo – 50 návrhov, ako lepšie spoločne pracovať, podnikať a obchodovať“[KOM(2010) 608 v konečnom znení]

47

2011/C 132/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/25/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie emisných etáp v prípade úzkorozchodných traktorov“[KOM(2011) 1 v konečnom znení – 2011/0002 (COD)]

53

2011/C 132/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Mládež v pohybe – Iniciatíva zameraná na aktivizovanie potenciálu mladých ľudí smerom k inteligentnému a udržateľnému rastu pre všetkých v Európskej únii“[KOM(2010) 477 v konečnom znení]

55

2011/C 132/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – SPP do roku 2020: zvládnutie budúcich výziev v oblasti potravín, prírodných zdrojov a území“[KOM(2010) 672 v konečnom znení]

63

2011/C 132/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/…, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 648/2004, pokiaľ ide o používanie fosfátov a iných zlúčenín fosforu v domácich pracích detergentoch“[KOM(2010) 597 v konečnom znení – 2010/0298 (COD)]

71

2011/C 132/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Revízia nariadenia LIFE+ v polovici obdobia jeho uplatňovania“[KOM(2010) 516 v konečnom znení]

75

2011/C 132/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Preskúmanie stratégie Spoločenstva týkajúcej sa ortuti“[KOM(2010) 723 v konečnom znení]

78

2011/C 132/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/…, ktorým sa ustanovujú osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori“[KOM(2010) 767 v konečnom znení – 2010/0370 (COD)]

82

2011/C 132/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 378/2007, pokiaľ ide o pravidlá vykonávania dobrovoľnej modulácie priamych platieb v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky“[KOM(2010) 772 v konečnom znení – 2010/0372 (COD)]

87

2011/C 132/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)“[KOM(2010) 799 v konečnom znení – 2010/0385 (COD)]

89

2011/C 132/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/75/ES, pokiaľ ide o vakcináciu proti katarálnej horúčke oviec (modrému jazyku)“[KOM(2010) 666 v konečnom znení – 2010/0326 (COD)]

92

2011/C 132/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Smerom k európskemu priestoru bezpečnosti cestnej premávky: politické usmernenia pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011 – 2020“[KOM(2010) 389 v konečnom znení]

94

2011/C 132/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor“[KOM(2010) 475 v konečnom znení – 2010/0253 (COD)] a „Oznámenie Komisie o rozvoji jednotného európskeho železničného priestoru“[KOM(2010) 474 v konečnom znení]

99

2011/C 132/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o integrite a transparentnosti trhu s energiou“[KOM(2010) 726 v konečnom znení]

108

2011/C 132/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 54 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zakladanie akciových spoločností, udržiavanie a zmenu ich základného imania, s cieľom dosiahnuť rovnocennosť týchto opatrení“ (prepracované znenie) [KOM(2011) 29 v konečnom znení – 2011/0011 (COD)]

113


SK

 

Top