EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:116:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 116, 14. apríl 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2011.116.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 116

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
14. apríla 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2011/C 116/01

Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2011/235/SZBP a nariadení Rady (EÚ) č. 359/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom s ohľadom na situáciu v Iráne

1

2011/C 116/02

Oznámenie určené osobám a subjektom, na ktoré sa vzťahujú opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2011/137/SZBP a nariadení Rady (EÚ) č. 204/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

2

 

Európska komisia

2011/C 116/03

Výmenný kurz eura

3

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2011/C 116/04

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

4


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2011/C 116/05

Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých vyrovnávacích opatrení

10

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2011/C 116/06

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6151 – PetroChina/Ineos/JV) (1)

11

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2011/C 116/07

Oznámenie – Verejná konzultácia – Zemepisné označenia Chorvátska

12

2011/C 116/08

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

15


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top