Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:101:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 101, 1. apríl 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2011.101.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 101

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
1. apríla 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2011/C 101/01

Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu nariadenia o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní

1

2011/C 101/02

Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k oznámeniu Komisie Európskemu parlamentu a Rade – „Stratégia vnútornej bezpečnosti EÚ: päť krokov k bezpečnejšej Európe“

6

2011/C 101/03

Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k zmenenému a doplnenému návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktoré sa týka zriadenia systému „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (ES) č. (…/…) (ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov)

14

2011/C 101/04

Stanovisko Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej agentúre pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA)

20


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 101/05

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6076 – Orangina Schweppes/Européenne d'Embouteillage) (1)

25


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 101/06

Výmenný kurz eura

26

 

Dvor audítorov

2011/C 101/07

Osobitná správa č. 1/2011 „Viedlo prenesenie právomocí v oblasti riadenia vonkajšej pomoci Komisie z jej ústredia na delegácie k zlepšeniu poskytovania pomoci?“

27

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2011/C 101/08

Belgické vnútroštátne konanie na udelenie obmedzených leteckých prepravných práv

28

2011/C 101/09

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1628/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na národnú regionálnu investičnú pomoc (1)

34


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2011/C 101/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6144 – Giesecke & Devrient/Wincor Nixdorf International/BEB Industrie-Elektronik) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

36

2011/C 101/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6182 – MAN/MAN Camions et Bus/MAN Truck & Bus Belgium) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

38

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2011/C 101/12

Oznámenie na základe nariadenia Komisie (EÚ) č. 317/2011 určené osobe menom Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri, ktorá bola zaradená do zoznamu podľa článkov 2, 3 a 7 nariadenia Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom

39


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top