Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:051:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 51, 17. február 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2011.051.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 51

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
17. februára 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

466. plenárne zasadnutie v dňoch 19., 20. a 21. októbra 2010

2011/C 051/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Finančná účasť zamestnancov v Európe“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

1

2011/C 051/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zmeny a perspektívy kovospracujúceho priemyslu“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

8

2011/C 051/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Dôsledky krízy štátneho dlhu pre správu EÚ“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

15

2011/C 051/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Transatlantické vzťahy a medzinárodné presadzovanie európskeho sociálneho modelu“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

20

2011/C 051/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Obnova metódy Spoločenstva (usmernenia)“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

29


 

III   Prípravné akty

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

466. plenárne zasadnutie v dňoch 19., 20. a 21. októbra 2010

2011/C 051/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zmenený a doplnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 54 zmluvy, pokiaľ ide o zakladanie akciových spoločností, udržiavanie a zmenu ich základného imania, s cieľom dosiahnuť rovnocennosť týchto opatrení“[KOM(2010) 388 v konečnom znení – 2008/0173 (COD)]

35

2011/C 051/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zmenený a doplnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlúčení a splynutí akciových spoločností“[KOM(2010) 391 v konečnom znení – 2008/0009 (COD)]

36

2011/C 051/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru – Európska stratégia pre čisté a energeticky úsporné vozidlá“[KOM(2010)186 v konečnom znení]

37

2011/C 051/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zelená kniha – Uvoľnenie potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu“[KOM(2010) 183 v konečnom znení]

43

2011/C 051/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí, ktorou sa zrušuje rámcové rozhodnutie 2002/629/SVV“[KOM(2010) 95 v konečnom znení – 2010/0065 (COD)]

50

2011/C 051/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku aktívneho starnutia (2012)“[KOM(2010) 462 v konečnom znení]

55

2011/C 051/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Mobilizovanie súkromných a verejných investícií na zotavenie a dlhodobú štrukturálnu zmenu: rozvíjanie verejno-súkromných partnerstiev“[KOM(2009) 615 v konečnom znení]

59

2011/C 051/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o trvanie povinnosti uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu“[KOM(2010) 331 v konečnom znení – 2010/0179 (CNS)]

67

2011/C 051/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Medzinárodná politika v oblasti klímy po konferencii v Kodani – Nutnosť okamžitého konania v záujme oživenia celosvetového úsilia o ochranu klímy“[KOM(2010) 86 v konečnom znení]

69

2011/C 051/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Správa Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o stave vykonávania integrovanej politiky výrobkov“[KOM(2009) 693 v konečnom znení]

75

2011/C 051/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 708/2007 o využívaní cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre“[KOM(2010) 393 v konečnom znení – 2009/0153 (COD)]

80


SK

 

Top