EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:048:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 48, 15. február 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2011.048.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 48

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
15. februára 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

465. plenárne zasadnutie 15. – 16. septembra 2010

2011/C 048/01

Uznesenie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: Situácia Rómov v Európskej únii

1

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

465. plenárne zasadnutie 15. – 16. septembra 2010

2011/C 048/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: Stratégia Európskej únie pre Podunajsko

2

2011/C 048/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: Úloha legálneho prisťahovalectva v demografickom kontexte (prieskumné stanovisko)

6

2011/C 048/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: Ekologické pracovné miesta

14

2011/C 048/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: Situácia a výzvy flotily Európskej únie pre lov tuniakov v tropických vodách (prieskumné stanovisko)

21

2011/C 048/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: Smerom k európskemu priestoru bezpečnosti cestnej premávky: strategické usmernenia pre bezpečnosť cestnej premávky do roku 2020 (stanovisko na žiadosť Európskeho parlamentu)

27

2011/C 048/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: Štruktúry financovania pre MSP v kontexte súčasnej finančnej situácie (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

33

2011/C 048/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: Po prekonaní krízy: nový finančný systém pre vnútorný trh (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

38

2011/C 048/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: Tvorivosť a podnikanie: nástroje na prekonanie krízy (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

45

2011/C 048/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Reakcia EÚ na zmenu rovnováhy hospodárskych síl vo svete (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

51

2011/C 048/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: Hospodárska obnova: súčasná situácia a konkrétne iniciatívy (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

57

2011/C 048/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: Príprava na svetový summit o udržateľnom rozvoji v roku 2012 (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

65

2011/C 048/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: Zlepšenie modelov participatívneho verejno-súkromného partnerstva v EÚ-27 využívaním elektronických služieb pre všetkých (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

72

2011/C 048/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: Aké služby všeobecného záujmu nám pomôžu čeliť kríze (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

77

2011/C 048/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: Nová energetická politika EÚ: uplatňovanie, účinnosť a solidarita pre občanov (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

81

2011/C 048/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: Vzťahy medzi EÚ a Kanadou (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

87

2011/C 048/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: Situácia ľudí so zdravotným postihnutím v partnerských krajinách Stredozemia

94

2011/C 048/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: „Politika EÚ v oblasti viacjazyčnosti“ (doplňujúce stanovisko)

102


 

III   Prípravné akty

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

465. plenárne zasadnutie 15. – 16. septembra 2010

2011/C 048/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Tretie strategické hodnotenie programu Lepšia právna regulácia v Európskej únii – KOM(2009) 15 v konečnom znení – Pracovný dokument Komisie – Znižovanie administratívneho zaťaženia v Európskej únii – Príloha k tretiemu strategickému hodnoteniu programu Lepšia právna regulácia – KOM(2009) 16 v konečnom znení – Pracovný dokument Komisie – Tretia správa o pokroku dosiahnutom v stratégii na zjednodušenie regulačného prostredia – KOM(2009) 17 v konečnom znení

107

2011/C 048/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Príprava na budúcnosť: vyvíjanie spoločnej stratégie pre základné podporné technológie v EÚ“ – KOM(2009) 512 v konečnom znení

112

2011/C 048/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: Zelená kniha: prepojenie obchodných registrov – KOM(2009) 614 v konečnom znení

120

2011/C 048/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Zjednodušenie realizácie rámcových programov pre výskum – KOM(2010) 187 v konečnom znení

129

2011/C 048/23

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/68/ES, pokiaľ ide o ustanovenia pre motory uvádzané na trh podľa pružného systému – KOM(2010) 362 v konečnom znení – 2010/0195 (COD)

134

2011/C 048/24

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: Návrh smernice Európskeho Parlamentu a Rady o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa zrušuje rámcové rozhodnutie 2004/68/SVV – KOM(2010) 94 v konečnom znení – 2010/0064 (COD)

138

2011/C 048/25

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Lepšie fungovanie potravinového reťazca v Európe KOM(2009) 591 v konečnom znení

145

2011/C 048/26

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Alternatívy vízie EÚ a cieľ týkajúci sa biodiverzity po roku 2010 – KOM(2010) 4 v konečnom znení

150

2011/C 048/27

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: Zelená kniha o ochrane lesov a informáciách o lesoch v EÚ: príprava lesov na zmenu klímy KOM(2010) 66 v konečnom znení

155

2011/C 048/28

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: Návrh nariadenia Rady (Euratom) stanovujúceho najvyššie povolené hodnoty rádioaktivity v potravinách a krmivách, spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu (prepracované znenie) – KOM(2010) 184 v konečnom znení – 2010/0098 (CNS)

160

2011/C 048/29

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. xxxx/2010 z […], ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), pokiaľ ide o pomoc udelenú v rámci nemeckého monopolu na alkohol – KOM(2010) 336 v konečnom znení – 2010/0183 (COD)

163

2011/C 048/30

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 663/2009, ktorým sa ustanovuje program na podporu oživenia hospodárstva udelením finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky – KOM(2010) 283 v konečnom znení – 2010/0150 (COD)

165

2011/C 048/31

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/9/ES, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá na vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte – KOM(2010) 381 v konečnom znení – 2010/0205 (CNS)

167

2011/C 048/32

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. xxx/xxxx z (…), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005, pokiaľ ide o zákaz triedenia a obmedzenia lovu platesy bradavičnatej a kalkana veľkého vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu – KOM(2010) 325 v konečnom znení – 2010/0175 (COD)

168

2011/C 048/33

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča (prepracované znenie) – KOM(2010) 359 v konečnom znení – 2010/0194 (COD)

169


SK

 

Top