EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:347:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 347, 18. december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2010.347.slo

Úradný vestník

Európskej únie

C 347

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
18. decembra 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

460. plenárne zasadnutie v dňoch 17. a 18. februára 2010

2010/C 347/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Prispôsobiť zručnosti potrebám priemyslu a služieb v procese zmien – Prínos prípadného vytvorenia sektorových rád pre zamestnanosť a zručnosti v Európe“ (prieskumné stanovisko)

1

2010/C 347/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Lisabonská agenda a vnútorný trh“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

8

2010/C 347/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Integrácia a sociálna agenda“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

19

2010/C 347/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Vplyv dohôd o hospodárskom partnerstve na najvzdialenejšie regióny (karibská oblasť)“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

28

2010/C 347/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Budúca stratégia pre mliekarské odvetvie EÚ na obdobie rokov 2010 – 2015 a po ňom“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

34

2010/C 347/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Poľnohospodárstvo v rámci Európsko-stredomorského partnerstva (vrátane významu práce žien v poľnohospodárstve a úlohy družstiev)“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

41

2010/C 347/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zdôraznenie sociálno-hospodárskych aspektov vo vzťahoch medzi EÚ a Latinskou Amerikou“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

48

2010/C 347/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Vzťahy medzi Európskou úniou a Marokom“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

55


 

III   Prípravné akty

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

460. plenárne zasadnutie v dňoch 17. a 18. februára 2010

2010/C 347/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o umiestňovaní na trh a používaní biocídnych výrobkov“KOM(2009) 267 v konečnom znení – 2009/0076 (COD)

62

2010/C 347/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o prepravovateľných tlakových zariadeniach“KOM(2009) 482 v konečnom znení – 2009/0131 (COD)

68

2010/C 347/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru „Návrh nariadenia Rady o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (prepracované znenie)“KOM(2009) 427 v konečnom znení – 2009/0118 (CNS)

73

2010/C 347/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu“KOM(2009) 491 v konečnom znení – 2009/0132 (COD)

79

2010/C 347/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu: Správa o preskúmaní politiky životného prostredia 2008“KOM(2009) 304 v konečnom znení

84


SK

 

Top