EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:341:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 341, 16. december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2010.341.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 341

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
16. decembra 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2010/C 341/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5995 – VW/Karmann) (1)

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2010/C 341/02

Výmenný kurz eura

2

2010/C 341/03

Oznámenie Komisie – Usmernenia pre označovanie potravín s chráneným označením pôvodu (CHOP) a s chráneným zemepisným označením (CHZO) používaných ako prísady

3

2010/C 341/04

Oznámenie Komisie – Usmernenia EÚ s osvedčenými postupmi v oblasti dobrovoľných systémov certifikácie poľnohospodárskych výrobkov a potravín

5

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2010/C 341/05

Výňatok z rozhodnutia týkajúceho sa banky Landsbanki Íslands hf. podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií

12

2010/C 341/06

Výňatok z rozhodnutia týkajúceho sa VEF banky podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií

14

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

 

Dozorný úrad EZVO

2010/C 341/07

Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 1 ods. 2 časti I protokolu 3 k Dohode medzi štátmi EZVO o zriadení Dozorného orgánu a Súdneho dvora k štátnej pomoci týkajúcej sa rekapitalizácie poisťovne Sjóvá na Islande

15

 

Spoločný výbor EHP

2010/C 341/08

Rozhodnutia Spoločného výboru EHP, v prípade ktorých boli splnené ústavné požiadavky podľa článku 103 Dohody o EHP

26

2010/C 341/09

Zoznam prírodných minerálnych vôd uznaných Islandom a Nórskom (Ruší a nahrádza text uverejnený v Ú. v. EÚ C 28, 4.2.2010, s. 24 a v dodatku EHP č. 5, 4.2.2010, s. 1)

39


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2010/C 341/10

Výzva na predkladanie návrhov – EACEA/41/10 na realizáciu programu Erasmus Mundus 2009 – 2013 v roku 2011

40

 

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

2010/C 341/11

Oznámenie o verejnom výberovom konaní

46

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2010/C 341/12

Oznámenie francúzskej vlády týkajúce sa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov (Stanovisko k žiadostiam o výlučné povolenia na vyhľadávanie tekutých alebo plynných uhľovodíkov nazývané „Permis de Dicy“)  (1)

47


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top