EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:332:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 332, 09. december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2010.332.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 332

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
9. decembra 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európska komisia

2010/C 332/01

Oznámenie o úprave niektorých súm ustanovených v smernici o poistení motorových vozidiel 2009/103/ES v súlade s infláciou

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2010/C 332/02

Výmenný kurz eura

2

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

 

Dozorný úrad EZVO

2010/C 332/03

Informácie oznámené štátmi EZVO o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s aktom uvedeným v bode 1j prílohy XV k Dohode o EHP [nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)]

3

2010/C 332/04

Informácie oznámené štátmi EZVO o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s aktom uvedeným v bode 1j prílohy XV k Dohode o EHP [nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)]

5

2010/C 332/05

Informácie oznámené štátmi EZVO o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s aktom uvedeným v bode 1j prílohy XV k Dohode o EHP [nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)]

7

2010/C 332/06

Informácie oznámené štátmi EZVO o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s aktom uvedeným v bode 1j prílohy XV k Dohode o EHP [nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)]

8

2010/C 332/07

Neexistencia štátnej pomoci v zmysle článku 61 Dohody o EHP

10


 

V   Oznamy

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2010/C 332/08

Oznámenie o žiadosti podľa článku 30 smernice 2004/17/ES – predĺženie lehoty – Žiadosť predložená členským štátom

11


SK

 

Top