EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:324:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 324, 01. december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2010.324.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 324

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
1. decembra 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2010/C 324/01

Závery Rady o Európskom filmovom dedičstve vrátane výziev digitálnej éry

1

2010/C 324/02

Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o prioritách posilnenej európskej spolupráce v odbornom vzdelávaní a príprave na obdobie rokov 2011 – 2020

5

2010/C 324/03

Závery Rady o úlohe kultúry v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

16

2010/C 324/04

Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o úlohe EÚ v medzinárodnom boji proti dopingu

18

 

Európska komisia

2010/C 324/05

Výmenný kurz eura

19

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2010/C 324/06

Oznámenie o vykonávaní článku 9a ods. 7 nariadenia (ES) č. 550/2004 Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní letových navigačných služieb v jednotnom európskom nebi (Uverejnenie rozhodnutí členských štátov, ktorými sa ustanovujú funkčné bloky vzdušného priestoru)

20


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2010/C 324/07

Oznámenie o začatí čiastočného predbežného preskúmania antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz určitých odliatkov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

21

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2010/C 324/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5980 – Tranquilidade/Banco Pastor/Pastor Vida/Espírito Santo Gestion/Gespastor) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

24

2010/C 324/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5907 – Votorantim/Fischer/JV) (1)

26

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2010/C 324/10

Oznámenie o žiadosti podľa článku 30 smernice 2004/17/ES – Žiadosť predložená členským štátom

27


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top