EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:260:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 260, 25. september 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2010.260.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 260

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
25. septembra 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2010/C 260/01

Posledná publikácia Súdny dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 246, 11.9.2010

1

 

Súd pre verejnú službu Európskej únie

2010/C 260/02

Určenie sudcu zastupujúceho predsedu Súdu pre verejnú službu na účely nariadenia predbežných opatrení

2


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2010/C 260/03

Vec C-297/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht (Nemecko) 16. júna 2010 — Sabine Hennigs/Eisenbahn-Bundesamt

3

2010/C 260/04

Vec C-298/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht (Nemecko) 16. júna 2010 — Spolková krajina Berlín/Alexander Mai

4

2010/C 260/05

Vec C-309/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 29. júna 2010 — Agrana Zucker GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

4

2010/C 260/06

Vec C-315/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal da Relação do Porto (Portugalsko) 1. júla 2010 — Companhia Siderúrgica Nacional, Csn Caymann Ltd/Unifer Steel SL, BNP Paribas (Suisse), Colepccl SA, Banco Português de Investimento SA (BPI)

5

2010/C 260/07

Vec C-338/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 7. júla 2010 — Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

5

2010/C 260/08

Vec C-341/10: Žaloba podaná 7. júla 2010 — Európska komisia/Poľská republika

6

2010/C 260/09

Vec C-357/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Taliansko) 19. júla 2010 — Duomo Gpa Srl/Comune di Baranzate

6

2010/C 260/10

Vec C-358/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombradia (Taliansko) 19. júla 2010 — Gestione Servizi Pubblici Srl/Comune di Baranzate

7

2010/C 260/11

Vec C-359/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Taliansko) 19. júla 2010 — Irtel Srl/Comune di Venegono Inferiore

8

2010/C 260/12

Vec C-366/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Spojené kráľovstvo) 22. júla 2010 — The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc./The Secretary of State for Energy and Climate Change

9

2010/C 260/13

Vec C-369/10 P: Odvolanie podané 22. júla 2010: Ravensburger AG proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 19. mája 2010 vo veci T-108/09, Ravensburger AG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), Educa Borras, S.A.

10

2010/C 260/14

Vec C-370/10 P: Odvolanie podané 23. júla 2010: Ravensburger AG proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 19. mája 2010 vo veci T-243/08, Ravensburger AG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Educa Borras S.A.

11

2010/C 260/15

Vec C-376/10 P: Odvolanie podané 27. júla 2010: Pye Phyo Tay Za proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 19. mája 2010 vo veci T-181/08, Pye Phyo Tay Za/Rada Európskej únie, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Európska komisia

11

2010/C 260/16

Vec C-380/10: Žaloba podaná 29. júla 2010 — Európska komisia/Fínska republika

13

2010/C 260/17

Vec C-400/10: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court (Írsko) 6. augusta 2010 — J. McB./L.E.

13

 

Všeobecný súd

2010/C 260/18

Spojené veci T-440/07, T-465/07 a T-1/08: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. júla 2010 — Huta Buczek a i./Komisia („Zastavenie konania“)

14

2010/C 260/19

Vec T-252/10 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 29. júla 2010 — Cross Czech/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Šiesty rámcový program v oblasti výskumu, technologického vývoja a demonštračných aktivít — List potvrdzujúci závery finančného auditu — Návrh na odklad výkonu — Nesplnenie formálnych náležitostí — Neprípustnosť“)

14

2010/C 260/20

Vec T-286/10 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 22. júla 2010 — Fondation IDIAP/Komisia („Predbežné opatrenie — Šiesty rámcový program v oblasti výskumu, technologického rozvoja a demonštračných činností — List potvrdzujúci závery finančného auditu — Návrh na odklad výkonu a na nariadenie predbežných opatrení — Neexistencia naliehavosti“)

15

2010/C 260/21

Vec T-292/10: Žaloba podaná 1. júla 2010 — Monty Program/Komisia

15

2010/C 260/22

Vec T-293/10: Žaloba podaná 6. júla 2010 — Seven Towns Ltd/ÚHVT

16

2010/C 260/23

Vec T-294/10: Žaloba podaná 30. júna 2010 — CBp Carbon Industries/ÚHVT

17

2010/C 260/24

Vec T-298/10: Žaloba podaná 7. júla 2010 — Arrieta D. Gross/ÚHVT — Toro Araneda (BIODANZA)

17

2010/C 260/25

Vec T-301/10: Žaloba podaná 14. júla 2010 — In ‘t Veld/Komisia

18

2010/C 260/26

Vec T-302/10: Žaloba podaná 15. júla 2010 — Crocs/ÚHVT — Holey Soles a Partenaire Hospitalier International (Dizajn obuvi)

19

2010/C 260/27

Vec T-304/10: Žaloba podaná 14. júla 2010 — dm drogeriemarkt GmbH & Co. KG/ÚHVT — S.E.M.T.E.E. (caldea)

20

2010/C 260/28

Vec T-306/10: Žaloba podaná 23. júla 2010 — Yusef/Komisia

20

2010/C 260/29

Vec T-312/10: Žaloba podaná 28. júla 2010 — ELE.SI.A/Komisia

21

2010/C 260/30

Vec T-313/10: Žaloba podaná 26. júla 2010 — Three-N-Products Private/ÚHVT — Shah (AYUURI NATURAL)

22

2010/C 260/31

Vec T-314/10: Žaloba podaná 19. júla 2010 — Constellation Brands/ÚHVT (COOK’S)

23

2010/C 260/32

Vec T-318/10: Žaloba podaná 23. júla 2010 — Consorzio del vino nobile di Montepulciano a i./Komisia

23

2010/C 260/33

Vec T-320/10: Žaloba podaná 2. augusta 2010 — Fürstlich Castell’sches Domänenamt/ÚHVT — Castel Frères (CASTEL)

24

2010/C 260/34

Vec T-321/10: Žaloba podaná 4. augusta 2010 — SA.PAR./ÚHVT — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI)

25

2010/C 260/35

Vec T-322/10: Žaloba podaná 30. júla 2010 — Clasado/Komisia

25

 

Súd pre verejnú službu

2010/C 260/36

Vec F-50/10: Žaloba podaná 1. júla 2010 — De Roos-Le Large/Komisia

27

2010/C 260/37

Vec F-58/10: Žaloba podaná 16. júla 2010 — Allgeier/FRA

27

2010/C 260/38

Vec F-59/10: Žaloba podaná 20. júla 2010 — Barthel a i./Súdny dvor

28

2010/C 260/39

Vec F-60/10: Žaloba podaná 22. júla 2010 — Chiavegato/Komisia

28

2010/C 260/40

Vec F-62/10: Žaloba podaná 30. júla 2010 — Esders/Komisia

28

2010/C 260/41

Vec F-63/10: Žaloba podaná 5. augusta 2010 — Lunetta/Komisia

29


SK

 

Top