EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:184:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 184, 08. júl 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2010.184.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 184

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
8. júla 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

ODPORÚČANIA

 

Európska centrálna banka

2010/C 184/01

Odporúčanie Európskej Centrálnej Banky z 1. júla 2010 Rade Európskej únie o externom audítorovi Národnej banky Slovenska (ECB/2010/6)

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2010/C 184/02

Výmenný kurz eura

2

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2010/C 184/03

Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Záväzky služby vo verejnom záujme (zmenené) súvisiace s pravidelnými leteckými dopravnými službami (1)

3

2010/C 184/04

Oznámenie Komisie podľa článku 17 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Výzva na predkladanie ponúk v súvislosti s prevádzkou služieb pravidelnej leteckej dopravy v súlade so záväzkami služby vo verejnom záujme (1)

4

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

 

Dozorný úrad EZVO

2010/C 184/05

Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 1 ods. 2 časti I protokolu 3 k Dohode medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného orgánu a Súdneho dvora k štátnej pomoci týkajúcej sa financovania fitnescentra v centre voľného času Kippermoen

5

2010/C 184/06

Výzva na predkladanie pripomienok v súlade s článkom 1 ods. 2 časti I protokolu 3 k Dohode medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného orgánu a Súdneho dvora k štátnej pomoci týkajúcej sa predaja pozemku obcou Asker v prospech spoločnosti Asker Brygge AS

20


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2010/C 184/07

Výzva na predkladanie návrhov – EAC/10/10 – Program celoživotného vzdelávania – Podpora dvoch súťažných podujatí na propagáciu jazykového vzdelávania prostredníctvom krátkometrážnych audiovizuálnych diel

29

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2010/C 184/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5908 – Honeywell/Sperian) (1)

31

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2010/C 184/09

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

32


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top