Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:132:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 132, 21. máj 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2010.132.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 132

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
21. mája 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2010/C 132/01

Stanovisko Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vyšetrovaní a prevencii nehôd a incidentov v civilnom letectve

1


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2010/C 132/02

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Prípady, v ktorých Komisia nemá námietky

6


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2010/C 132/03

Výmenný kurz eura

9

2010/C 132/04

Zoznam grantov udelených v rámci finančného roku 2009 na rozpočtovú položku 05.08.06[Uverejnené podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2208/2002]

10

2010/C 132/05

Oznámenie dovozcom – Dovoz tuniaka z Kolumbie a Salvádoru do EÚ

15

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2010/C 132/06

Likvidačné konanie – Rozhodnutie (vyhláška EHA/662/2010 z 15. marca 2010) začať likvidačné konanie vo veci „Seguros Mercurio, S.A.“(Uverejnenie vykonané v súlade s článkom 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/17/ES o reorganizácii a likvidácii poisťovní)

16


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2010/C 132/07

Oznámenie ministra hospodárstva Holandského kráľovstva na základe článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

17

2010/C 132/08

Oznámenie ministra hospodárstva Holandského kráľovstva podľa článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

19


 

Korigendá

2010/C 132/09

Korigendum k predbežnému oznámeniu o koncentrácii (Vec COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV) (Týmto textom sa zrušuje a nahrádza text uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie C 126, 18.5.2010, s. 16)

20


SK

 

Top