EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:103:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 103, 22. apríl 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2010.103.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 103

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
22. apríla 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európska centrálna banka

2010/C 103/01

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 31. marca 2010 k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 479/2009, pokiaľ ide o kvalitu štatistických údajov v kontexte postupu pri nadmernom deficite (CON/2010/28)

1


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2010/C 103/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5835 – Cucina/Brakes/Menigo) (1)

6


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2010/C 103/03

Výmenný kurz eura

7

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2010/C 103/04

Aktualizácia zoznamu povolení na pobyt uvedených v článku 2 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ C 247, 13.10.2006, s. 1; Ú. v. EÚ C 153, 6.7.2007, s. 5; Ú. v. EÚ C 192, 18.8.2007, s. 11; Ú. v. EÚ C 271, 14.11.2007, s. 14; Ú. v. EÚ C 57, 1.3.2008, s. 31; Ú. v. EÚ C 134, 31.5.2008, s. 14; Ú. v. EÚ C 207, 14.8.2008, s. 12; Ú. v. EÚ C 331, 21.12.2008, s. 13; Ú. v. EÚ C 3, 8.1.2009, s. 5; Ú. v. EÚ C 64, 19.3.2009, s. 15; Ú. v. EÚ C 239, 6.10.2009, s. 2; Ú. v. EÚ C 298, 8.12.2009, s. 15; Ú. v. EÚ C 308, 18.12.2009, s. 20; Ú. v. EÚ C 35, 12.2.2010, s. 5; Ú. v. EÚ C 74, 24.3.2010, s. 13; Ú. v. EÚ C 82, 30.3.2010, s. 26)

8


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2010/C 103/05

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5816 – Oaktree/Aleris) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

12

2010/C 103/06

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5781 – Total Holdings Europe S.A.S./ERG SPA/JV) (1)

13

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2010/C 103/07

Uverejnenie žiadosti o zápis podľa článku 8 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín

14

2010/C 103/08

Oznámenie – Verejná konzultácia – Zemepisné označenia Kolumbie a Peru

20


 

Korigendá

2010/C 103/09

Korigendum k uverejneniu žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ C 162, 15.7.2009)

23


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top