Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:087E:TOC

Úradný vestník Európskej únie, CE 87, 01. apríl 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.CE2010.087.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 87E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
1. apríla 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Európsky parlament
ZASADANIE 2008 – 2009
Schôdze 10. až 12. marca 2009
Zápisnica z tejto schôdze bola uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie C 234 E, 29.9.2009.
PRIJATÉ TEXTY

 

Utorok, 10. marca 2009

2010/C 087E/01

Ďalšie kroky pre riadenie hraníc v EÚ a podobné skúsenosti z tretích krajínUznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2009 o ďalších krokoch pre riadenie hraníc v Európskej únii a podobných skúsenostiach z tretích krajín (2008/2181(INI))

1

2010/C 087E/02

Cezhraničné premiestňovanie sídiel spoločnostíUznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2009 s odporúčaniami pre Komisiu o cezhraničnom premiestňovaní sídiel spoločností (2008/2196(INI))

5

PRÍLOHA K UZNESENIU

8

2010/C 087E/03

Budúcnosť spoločného európskeho azylového systémuUznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2009 o budúcnosti spoločného európskeho azylového systému (2008/2305(INI))

10

2010/C 087E/04

Akčný plán Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontrolyUznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2009 o akčnom pláne Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly (2008/2150(INI))

16

2010/C 087E/05

Spolupráca medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciachUznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2009 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (2008/2180(INI))

21

2010/C 087E/06

Implementácia smernice 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierokUznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2009 o implementácii smernice 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok (2008/2247(INI))

23

2010/C 087E/07

Rovnaké zaobchádzanie a prístup mužov a žien v oblasti divadelného umeniaUznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2009 o rovnakom zaobchádzaní a prístupe mužov a žien v oblasti divadelného umenia (2008/2182(INI))

27

2010/C 087E/08

Bezúhonnosť hazardných hier na interneteUznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2009 o bezúhonnosti hazardných hier na internete (2008/2215(INI))

30

2010/C 087E/09

Zabezpečenie kvality potravinárskych výrobkov vrátane harmonizácie alebo vzájomného uznávania noriemUznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2009 o zabezpečení kvality potravinárskych výrobkov vrátane harmonizácie alebo vzájomného uznávania noriem (2008/2220(INI))

35

2010/C 087E/10

Správy o politike hospodárskej súťaže za roky 2006 a 2007Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2009 o správach o politike hospodárskej súťaže za roky 2006 a 2007 (2008/2243(INI))

43

2010/C 087E/11

Iniciatíva „Small Business Act“Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2009 o iniciatíve „Small Business Act“ (2008/2237(INI))

48

 

Streda 11. marca 2009

2010/C 087E/12

Sociálna situácia Rómov a zlepšenie ich prístupu na pracovný trh v EÚUznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2009 o sociálnej situácii Rómov a zlepšení ich prístupu na pracovný trh v Európskej únii (2008/2137(INI))

60

2010/C 087E/13

Riešenie problémov v oblasti dodávok ropyUznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2009 o riešení problémov v oblasti dodávok ropy (2008/2212(INI))

70

2010/C 087E/14

Doprava šetrnejšia k životnému prostrediu a internalizácia externých nákladovUznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2009 o doprave šetrnejšej k životnému prostrediu a o internalizácii externých nákladov (2008/2240(INI))

76

2010/C 087E/15

Lisabonská stratégiaUznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2009 o príspevku k jarnému zasadnutiu Európskej rady v roku 2009 vo vzťahu k lisabonskej stratégii

79

2010/C 087E/16

Boj proti zmene klímyUznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2009 o stratégii EÚ vo vzťahu ku komplexnej dohode o zmene klímy v Kodani a k poskytnutiu dostatočných finančných prostriedkov na politiku boja proti zmene klímy

90

2010/C 087E/17

Usmernenia pre politiky zamestnanostiUznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2009 o vykonávaní usmernení pre politiky zamestnanosti členských štátov v rokoch 2008-2010

94

2010/C 087E/18

Plán hospodárskej obnovy EurópyUznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2009 o pláne hospodárskej obnovy Európy (2008/2334(INI))

98

2010/C 087E/19

Politika súdržnosti: investície do reálnej ekonomikyUznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2009 o politike súdržnosti: investíciách do reálnej ekonomiky (2009/2009(INI))

113

 

Štvrtok 12. marca 2009

2010/C 087E/20

Lepšia kariéra a viac mobility: európske partnerstvo pre výskumných pracovníkovUznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2009 Lepšia kariéra a viac mobility: európske partnerstvo pre výskumných pracovníkov (2008/2213(INI))

116

2010/C 087E/21

Ochrana spotrebiteľov, najmä neplnoletých osôb, pokiaľ ide o používanie videohierUznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2009 o ochrane spotrebiteľov, najmä neplnoletých osôb, pokiaľ ide o používanie videohier (2008/2173(INI))

122

2010/C 087E/22

Rozvíjanie spoločného leteckého priestoru s IzraelomUznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2009 o rozvíjaní spoločného leteckého priestoru s Izraelom (2008/2136(INI))

126

2010/C 087E/23

Srí LankaUznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2009 o zhoršujúcej sa humanitárnej situácii na Srí Lanke

127

2010/C 087E/24

Problém zhoršovania kvality poľnohospodárskej pôdy v EÚ, najmä v južnej Európe: riešenie prostredníctvom nástrojov poľnohospodárskej politiky EÚUznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2009 o probléme zhoršovania kvality poľnohospodárskej pôdy v EÚ a najmä v južnej Európe: riešenie prostredníctvom nástrojov poľnohospodárskej politiky Európskej únie (2008/2219(INI))

128

2010/C 087E/25

Účasť zamestnancov v spoločnostiach s európskym štatútomUznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2009 o účasti zamestnancov v spoločnostiach s európskym štatútom a o iných sprievodných opatreniach

133

2010/C 087E/26

Deti migrantovUznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2009 o deťoch migrantov, ktoré zostali v krajine pôvodu

134

2010/C 087E/27

Správa o pokroku Chorvátska za rok 2008Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2009 o správe o pokroku Chorvátska za rok 2008

135

2010/C 087E/28

Správa o pokroku Turecka za rok 2008Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2009 o správe o pokroku Turecka za rok 2008

139

2010/C 087E/29

Správa o pokroku Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2008Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2009 o správe o pokroku Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2008

147

2010/C 087E/30

Mandát Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú JuhosláviuOdporúčanie Európskeho parlamentu Rade z 12. marca 2009 o mandáte Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (2008/2290(INI))

153

2010/C 087E/31

5. svetové fórum o vode (Istanbul, 16. - 22. marca 2009)Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2009 o vode so zreteľom na 5. svetové fórum o vode v Istanbule (16. až 22. marca 2009)

157

2010/C 087E/32

Rozvojová pomoc ES pre zdravotnícke služby v subsaharskej AfrikeUznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2009 o prístupe k rozvojovej pomoci ES pre zdravotnícke služby v subsaharskej Afrike

162

2010/C 087E/33

Jednotná oblasť platieb v eurách (SEPA)Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2009 o zavedení Jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA)

166

2010/C 087E/34

Strategické partnerstvo EÚ a BrazílieOdporúčanie Európskeho parlamentu Rade z 12. marca 2009 o strategickom partnerstve EÚ a Brazílie (2008/2288(INI))

168

2010/C 087E/35

Strategické partnerstvo EÚ a MexikaOdporúčanie Európskeho parlamentu Rade z 12. marca 2009 o strategickom partnerstve EÚ a Mexika (2008/2289(INI))

172

2010/C 087E/36

50. výročie tibetského povstaniaUznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2009 o 50. výročí tibetského povstania a o dialógu medzi dalajlámom a čínskou vládou

177

2010/C 087E/37

Guinea-BissauUznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2009 o Guinei-Bissau

178

2010/C 087E/38

FilipínyUznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2009 o Filipínach

181

2010/C 087E/39

Vyhostenie mimovládnych organizácii z DarfúruUznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2009 o vyhostení mimovládnych organizácii z Darfúru

183


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európsky parlament
ZASADANIE 2008 – 2009
Schôdze 10. až 12. marca 2009
Zápisnica z tejto schôdze bola uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie C 234 E, 29.9.2009.
PRIJATÉ TEXTY

 

Streda 11. marca 2009

2010/C 087E/40

Predĺženie platnosti článku 139 rokovacieho poriadku do konca siedmeho volebného obdobiaRozhodnutie Európskeho parlamentu z 11. marca 2009 o predĺžení platnosti článku 139 rokovacieho poriadku do konca siedmeho volebného obdobia

186


 

III   Prípravné akty

 

Európsky parlament
ZASADANIE 2008 – 2009
Schôdze 10. až 12. marca 2009
Zápisnica z tejto schôdze bola uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie C 234 E, 29.9.2009.
PRIJATÉ TEXTY

 

Utorok, 10. marca 2009

2010/C 087E/41

Dohoda medzi ES a Arménskom o určitých aspektoch leteckých služieb *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2009 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Arménskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb (KOM(2007)0729 – C6-0519/2008 – 2007/0251(CNS))

188

2010/C 087E/42

Dohoda medzi ES a Izraelom o určitých aspektoch leteckých služieb *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2009 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Izraelským štátom o určitých aspektoch leteckých služieb (KOM(2008)0178 – C6-0520/2008 – 2008/0068(CNS))

188

2010/C 087E/43

Dodatkový protokol k dohode medzi ES a Juhoafrickou republikou na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharska a Rumunska k EÚ ***Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2009 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dodatkového protokolu k Dohode o obchode, rozvoji a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (16447/2008 – KOM(2008)0749 – C6-0017/2009 – 2008/0212(AVC))

189

2010/C 087E/44

Požiadavky typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2009 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel (KOM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD))

190

P6_TC1-COD(2008)0100
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 10. marca 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá

190

2010/C 087E/45

Priemyselné emisie (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2009 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracované znenie) (KOM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

191

P6_TC1-COD(2007)0286
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 10. marca 2009 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/…/ES o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania) (prepracované znenie)

192

PRÍLOHA I

232

PRÍLOHA II

236

PRÍLOHA III

237

PRÍLOHA IV

238

PRÍLOHA V

239

PRÍLOHA VI

244

PRÍLOHA VII

255

PRÍLOHA VIII

265

PRÍLOHA IX

266

PRÍLOHA X

268

2010/C 087E/46

Štatút európskej súkromnej spoločnosti *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2009 o návrhu nariadenia Rady o štatúte európskej súkromnej spoločnosti (KOM(2008)0396 – C6-0283/2008 – 2008/0130(CNS))

300

2010/C 087E/47

Usmernenia pre rozpočtový postup na rok 2010: oddiel III – KomisiaUznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2009 o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2010: oddiel III - Komisia (2009/2005(BUD))

321

2010/C 087E/48

Usmernenia pre rozpočtový postup na rok 2010 - oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IXUznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2009 o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2010 - oddiel I - Európsky parlament, oddiel II - Rada, oddiel IV - Súdny dvor, oddiel V - Dvor audítorov, oddiel VI - Európsky hospodársky a sociálny výbor, oddiel VII - Výbor regiónov, oddiel VIII - Európsky ombudsman, oddiel IX - Európsky dozorný úradník na ochranu údajov (2009/2004(BUD))

327

 

Streda 11. marca 2009

2010/C 087E/49

Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty pre finálny dovoz určitého tovaru *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2009 o návrhu smernice Rady určujúcej rozsah platnosti článku 143 písm. b) a c) smernice 2006/112/ES vzhľadom na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty pre finálny dovoz určitého tovaru (kodifikované znenie) (KOM(2008)0575 – C6-0347/2008 – 2008/0181(CNS))

332

2010/C 087E/50

Základné platy a príplatky pre zamestnancov Europolu *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2009 o iniciatíve Francúzskej republiky na účely prijatia rozhodnutia Rady, ktorým sa upravujú základné platy a príplatky uplatniteľné pre zamestnancov Europolu (14479/2008 – C6-0038/2009 – 2009/0804(CNS))

333

2010/C 087E/51

Mobilizácia Fondu solidarity EÚUznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2009 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ podľa bodu 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (KOM(2009)0023 – C6-0040/2009 – 2009/2007(ACI))

334

PRÍLOHA

334

2010/C 087E/52

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2009: záplavy v RumunskuUznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2009 o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2009 na rozpočtový rok 2009, oddiel III - Komisia (6952/2009 – C6-0075/2009 – 2009/2008(BUD))

335

2010/C 087E/53

Spoločné pravidlá a normy pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí a pre príslušné činnosti námorných úradov ***IIILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2009 o spoločnom texte smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí a pre príslušné činnosti námorných úradov (prepracované znenie), schválenom zmierovacím výborom (PE-CONS 3719/2008 – C6-0042/2009 – 2005/0237A(COD))

337

2010/C 087E/54

Spoločné pravidlá a normy pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí ***IIILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2009 o spoločnom texte nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí (prepracované znenie), schválenom zmierovacím výborom (PE-CONS 3720/2008 – C6-0043/2009 – 2005/0237B(COD))

338

2010/C 087E/55

Štátna prístavná kontrola ***IIILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2009 o spoločnom texte smernice Európskeho parlamentu a Rady o štátnej prístavnej kontrole (prepracované znenie), schválenom zmierovacím výborom (PE-CONS 3721/2008 – C6-0044/2009 – 2005/0238(COD))

339

2010/C 087E/56

Monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu ***IIILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2009 o spoločnom texte smernice Európskeho parlamentu a Rady o zmene a doplnení smernice 2002/59/ES, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu, schválenom zmierovacím výborom (PE-CONS 3722/2008 – C6-0045/2009 – 2005/0239(COD))

340

2010/C 087E/57

Vyšetrovanie nehôd v sektore námornej dopravy ***IIILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2009 o spoločnom texte smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovujú základné zásady upravujúce vyšetrovanie nehôd v sektore námornej dopravy a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 1999/35/ES a 2002/59/ES, schválenom zmierovacím výborom (PE-CONS 3723/2008 – C6-0046/2009 – 2005/0240(COD))

341

2010/C 087E/58

Zodpovednosť osobných prepravcov v preprave po mori v prípade nehôd ***IIILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2009 o spoločnom texte nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zodpovednosti osobných dopravcov v preprave po mori v prípade nehôd, schválenom zmierovacím výborom (PE-CONS 3724/2008 – C6-0047/2009 – 2005/0241(COD))

342

2010/C 087E/59

Poistenie vlastníkov lodí, ktoré sa vzťahuje na námorné pohľadávky ***IILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2009 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o poistení vlastníkov lodí, ktoré sa vzťahuje na námorné pohľadávky (14287/2/2008 – C6-0483/2008 – 2005/0242(COD))

343

2010/C 087E/60

Plnenie povinností vlajkového štátu ***IILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2009 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o plnení povinností vlajkového štátu (14288/2/2008 – C6-0484/2008 – 2005/0236(COD))

344

2010/C 087E/61

Poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2009 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (KOM(2008)0436 – C6-0276/2008 – 2008/0147(COD))

345

P6_TC1-COD(2008)0147
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. marca 2009 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/…/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami

345

PRÍLOHA

360

2010/C 087E/62

Prístup verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie ***INávrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (prepracované znenie) (KOM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

362

P6_TC1-COD(2008)0069
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (prepracované znenie)

363

PRÍLOHA

380

2010/C 087E/63

Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2009 o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (KOM(2008)0869 – C6-0050/2009 – 2008/0252(CNS))

381

 

Štvrtok 12. marca 2009

2010/C 087E/64

Viacročný plán obnovy populácie tuniaka modroplutvého *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2009 o návrhu nariadenia Rady, ktoré sa týka viacročného plánu obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori (KOM(2009)0093 – C6-0081/2009 – 2009/0029(CNS))

381


Vysvetlivky k použitým symbolom

*

Konzultačný postup

**I

Postup spolupráce: prvé čítanie

**II

Postup spolupráce: druhé čítanie

***

Postup so súhlasom

***I

Spolurozhodovací postup: prvé čítanie

***II

Spolurozhodovací postup: druhé čítanie

***III

Spolurozhodovací postup: tretie čítanie

(Voľba postupu závisí od právneho základu, ktorý navrhla Komisia)

Politické pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: nový alebo nahradený text je vyznačený hrubou kurzívou a vypustenia sa označujú symbolom ▐.

Korekcie a technické úpravy, ktoré urobili útvary: nový alebo nahradený text je vyznačený kurzívou a vypustenia sa označujú symbolom ║.

SK

 

Top