EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:038:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 38, 16. február 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2010.038.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 38

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
16. februára 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2010/C 038/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5648 – OTPP/Macquarie/Bristol Airport) (1)

1

2010/C 038/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5652 – GIP/Gatwick Airport) (1)

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2010/C 038/03

Výmenný kurz eura

2


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2010/C 038/04

Výzva na predloženie návrhov na rok 2010 podľa viacročného pracovného programu na udeľovanie grantov v oblasti Transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) na obdobie rokov 2007 – 2013 [rozhodnutie Komisie K(2010) 607]

3

2010/C 038/05

MEDIA 2007 – Rozvoj, distribúcia, propagácia a odborná príprava – Výzva na predkladanie návrhov – EACEA/03/10 – Podpora nadnárodnej distribúcie európskych filmov – „automatický“ systém 2010

4

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2010/C 038/06

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5700 – Lloyds TSB Development Capital/PCH) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

6

 

INÉ AKTY

 

Rada

2010/C 038/07

Oznámenie určené osobám, subjektom a orgánom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v spoločnej pozícii Rady 2004/161/SZBP

7

 

Európska komisia

2010/C 038/08

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

8

2010/C 038/09

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

13


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top