EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:035:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 35, 12. február 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2010.035.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 35

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
12. februára 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2010/C 035/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5599 – AMCOR/ALCAN) (1)

1

2010/C 035/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5584 – Belgacom/BICS/MTN) (1)

1

2010/C 035/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5764 – BNP Paribas/Dexia Epargne Pension) (1)

2


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2010/C 035/04

Výmenný kurz eura

3

 

Dvor audítorov

2010/C 035/05

Stanovisko č. 1/2010 „Zlepšovanie finančného hospodárenia s rozpočtom Európskej únie: riziká a výzvy“

4

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2010/C 035/06

Aktualizácia zoznamu povolení na pobyt uvedeného v článku 2 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ C 247, 13.10.2006, s. 1; Ú. v. EÚ C 153, 6.7.2007, s. 5; Ú. v. EÚ C 192, 18.8.2007, s. 11; Ú. v. EÚ C 271, 14.11.2007, s. 14; Ú. v. EÚ C 57, 1.3.2008, s. 31; Ú. v. EÚ C 134, 31.5.2008, s. 14; Ú. v. EÚ C 207, 14.8.2008, s. 12; Ú. v. EÚ C 331, 31.12.2008, s. 13; Ú. v. EÚ C 3, 8.1.2009, s. 5; Ú. v. EÚ C 64, 19.3.2009, s. 15; Ú. v. EÚ C 198, 22.8.2009, s. 9; Ú. v. EÚ C 239, 6.10.2009, s. 2; Ú. v. EÚ C 298, 8.12.2009, s. 15; Ú. v. EÚ C 308, 18.12.2009, s. 20)

5

2010/C 035/07

Aktualizácia referenčných súm finančných prostriedkov potrebných na prekročenie vonkajších hraníc stanovených v článku 5 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ C 247, 13.10.2006, s. 19; Ú. v. EÚ C 153, 6.7.2007, s. 22; Ú. v. EÚ C 182, 4.8.2007, s. 18; Ú. v. EÚ C 57, 1.3.2008, s. 38; Ú. v. EÚ C 134, 31.5.2008, s. 19; Ú. v. EÚ C 37, 14.2.2009, s. 8)

7


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2010/C 035/08

Výzva na predkladanie ponúk v rámci pracovného programu spoločného európskeho programu metrologického výskumu (EMRP)

8

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2010/C 035/09

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

9

2010/C 035/10

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

13


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top