Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:016E:TOC

Úradný vestník Európskej únie, CE 16, 22. január 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.CE2010.016.slo

Úradný vestník

Európskej únie

C 16E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
22. januára 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Európsky parlament

 

Utorok 18. novembra 2008

2010/C 016E/01

Ochrana spotrebiteľa: zlepšenie osvety a informovanosti spotrebiteľov o úveroch a financiáchUznesenie Európskeho parlamentu z 18. novembra 2008 o ochrane spotrebiteľa: zlepšenie osvety a informovanosti spotrebiteľov o úveroch a financiách (2007/2288(INI))

1

2010/C 016E/02

Hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských trhovUznesenie Európskeho parlamentu z 18. novembra 2008 o hodnotiacej tabuľke spotrebiteľských trhov (2008/2057(INI))

5

2010/C 016E/03

EMU@10: Prvých desať rokov fungovania Hospodárskej a menovej únie a výzvy do budúcnostiUznesenie Európskeho parlamentu z 18. novembra 2008 o EMU@10: prvých desať rokov existencie Hospodárskej a menovej únie a výzvy do budúcnosti (2008/2156(INI))

8

2010/C 016E/04

Uplatňovanie zásady rovnakého odmeňovania žien a mužovUznesenie Európskeho parlamentu z 18. novembra 2008 obsahujúce odporúčania pre Komisiu, týkajúce sa uplatňovania zásady rovnakého odmeňovania žien a mužov (2008/2012(INI))

21

PRÍLOHA
PODROBNÉ ODPORÚČANIA TÝKAJÚCE SA OBSAHU POŽADOVANÉHO NÁVRHU

24

2010/C 016E/05

Podpora včasnej demonštrácie udržateľnej výroby energie z fosílnych palívUznesenie Európskeho parlamentu z 18. novembra 2008 o podpore včasnej demonštrácie udržateľnej výroby energie z fosílnych palív (2008/2140(INI))

28

 

Štvrtok 20. novembra 2008

2010/C 016E/06

Osobitná správa Európskeho ombudsmana v nadväznosti na návrh odporúčania pre Radu Európskej únie vo veci sťažnosti 1487/2005/GGUznesenie Európskeho parlamentu z 20. novembra 2008 o osobitnej správe Európskeho ombudsmana v nadväznosti na návrh odporúčania pre Radu Európskej únie vo veci sťažnosti 1487/2005/GG (2008/2072(INI))

33

2010/C 016E/07

Budúcnosť systémov sociálneho zabezpečenia a dôchodkovUznesenie Európskeho parlamentu z 20. novembra 2008 o budúcnosti systémov sociálneho zabezpečenia a dôchodkov: ich financovanie a smerovanie k individualizácii (2007/2290(INI))

35

2010/C 016E/08

Európska únia a údaje PNRUznesenie Európskeho parlamentu z 20. novembra 2008 o návrhu rámcového rozhodnutia Rady o využívaní osobných záznamov o cestujúcich (PNR) na účely presadzovania práva

44

2010/C 016E/09

Systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátovUznesenie Európskeho parlamentu z 20. novembra 2008 o zavádzaní systému strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov

49

2010/C 016E/10

KongoUznesenie Európskeho parlamentu z 20. novembra 2008 o reakcii EÚ na zhoršujúcu sa situáciu na východe Konžskej demokratickej republiky

51

2010/C 016E/11

Európska politika v oblasti kozmického priestoru: priblížiť vesmír k ZemiUznesenie Európskeho parlamentu z 20. novembra 2008 o európskej politike v oblasti kozmického priestoru: priblížiť vesmír k Zemi

57

2010/C 016E/12

Kazetová muníciaUznesenie Európskeho parlamentu z 20. novembra 2008 o Dohovore o kazetovej munícii

61

2010/C 016E/13

HIV/AIDS: včasná diagnostika a včasná starostlivosťUznesenie Európskeho parlamentu z 20. novembra 2008 o HIV/AIDS: včasná diagnostika a včasná starostlivosť

62

2010/C 016E/14

Situácia v odvetví včelárstvaUznesenie Európskeho parlamentu z 20. novembra 2008 o situácii v odvetví včelárstva

65

2010/C 016E/15

Minimálne kritériá environmentálnych inšpekcií v členských štátochUznesenie Európskeho parlamentu z 20. novembra 2008 o preskúmaní odporúčania 2001/331/ES, ktorým sa ustanovujú minimálne kritériá environmentálnych inšpekcií v členských štátoch

67

2010/C 016E/16

SomálskoUznesenie Európskeho parlamentu z 20. novembra 2008 o Somálsku

68

2010/C 016E/17

Trest smrti v NigériiUznesenie Európskeho parlamentu z 20. novembra 2008 o treste smrti v Nigérii

71

2010/C 016E/18

Prípad rodiny al-KurdUznesenie Európskeho parlamentu z 20. novembra 2008 o prípade rodiny al-Kurd

73


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európsky parlament

 

Utorok 18. novembra 2008

2010/C 016E/19

Žiadosť o zbavenie imunity pána Franka VanheckehoRozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. novembra 2008 o žiadosti o zbavenie imunity Franka Vanheckeho (2008/2092(IMM))

76

2010/C 016E/20

Žiadosť o zbavenie imunity pána Massima D'AlemuRozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. novembra 2008 o žiadosti o zbavenie imunity Massima D’Alemu (2008/2298(IMM))

77


 

III   Prípravné akty

 

Európsky parlament

 

Utorok 18. novembra 2008

2010/C 016E/21

Protokol k dohode o partnerstve a spolupráci medzi ES a Kazachstanom *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. novembra 2008 o návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kazachstanom na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (KOM(2007)0105 — C6-0328/2008 — 2007/0039(CNS))

78

2010/C 016E/22

Spoločný podnik na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR) *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. novembra 2008 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 219/2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR) (KOM(2008)0483 — C6-0305/2008 — 2008/0159(CNS))

79

2010/C 016E/23

Povinné označenia pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá (kodifikované znenie) ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. novembra 2008 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o povinných označeniach pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá (kodifikované znenie) (KOM(2008)0318 — C6-0205/2008 — 2008/0099(COD))

79

2010/C 016E/24

Právo spoločností týkajúce sa obchodných spoločností s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom (kodifikované znenie) ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. novembra 2008 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady v oblasti práva spoločností o obchodných spoločnostiach s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom (kodifikované znenie) (KOM(2008)0344 — C6-0217/2008 — 2008/0109(COD))

80

2010/C 016E/25

Sedadlo vodiča kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (kodifikované znenie) ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. novembra 2008 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o sedadle vodiča kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (kodifikované znenie) (KOM(2008)0351 — C6-0243/2008 — 2008/0115(COD))

81

2010/C 016E/26

Garančný fond pre vonkajšie opatrenia (kodifikované znenie) *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. novembra 2008 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia (kodifikované znenie) (KOM(2008)0365 — C6-0273/2008 — 2008/0117(CNS))

82

2010/C 016E/27

Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach ***Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. novembra 2008 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohovoru o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (9196/2008 — C6-0215/2008 — 2008/0048(AVC))

82

2010/C 016E/28

Európsky systém národných a regionálnych účtov v Spoločenstve ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. novembra 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci Komisie (KOM(2007)0776 — C6-0452/2007 — 2007/0272(COD))

83

2010/C 016E/29

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizáciiUznesenie Európskeho parlamentu z 18. novembra 2008 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (KOM(2008)0609 — C6-0345/2008 — 2008/2286(ACI))

84

PRÍLOHA
ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY O MOBILIZÁCII EURÓPSKEHO FONDU NA PRISPÔSOBENIE SA GLOBALIZÁCII PODĽA BODU 28 MEDZIINŠTITUCIONÁLNEJ DOHODY ZO 17. MÁJA 2006 MEDZI EURÓPSKYM PARLAMENTOM, RADOU A KOMISIOU O ROZPOČTOVEJ DISCIPLÍNE A RIADNOM FINANČNOM HOSPODÁRENÍ

85

2010/C 016E/30

Všeobecné postupy pre spotrebnú daň *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. novembra 2008 o návrhu smernice Rady o všeobecných postupoch pre spotrebnú daň (KOM(2008)0078 — C6-0099/2008 — 2008/0051(CNS))

86

2010/C 016E/31

Školský program podpory konzumácie ovocia *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. novembra 2008 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) s cieľom vytvoriť školský program podpory konzumácie ovocia (KOM(2008)0442 — C6-0315/2008 — 2008/0146(CNS))

103

 

Streda 19. novembra 2008

2010/C 016E/32

Štatistika Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ***IILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. novembra 2008 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (9815/3/2008 — C6-0343/2008 — 2007/0020(COD))

111

2010/C 016E/33

Povinnosti zverejňovania a prekladania v prípade určitých druhov spoločností ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. novembra 2008 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 68/151/EHS a 89/666/EHS, pokiaľ ide o povinnosti zverejňovania a prekladania v prípade určitých druhov spoločností (KOM(2008)0194 — C6-0171/2008 — 2008/0083(COD))

112

P6_TC1-COD(2008)0083
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 19. novembra 2008 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/…/ES, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 68/151/EHS, 77/91/EHS a 89/666/EHS, pokiaľ ide o povinnosti zverejňovania a prekladania v prípade určitých druhov spoločností

112

2010/C 016E/34

Európska štatistika ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. novembra 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej štatistike (KOM(2007)0625 — C6-0346/2007 — 2007/0220(COD))

116

P6_TC1-COD(2007)022
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 19. novembra 2008 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2008 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev

117

2010/C 016E/35

Režimy podpory pre poľnohospodárov v rámci SPP *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. novembra 2008 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (KOM(2008)0306 — C6-0240/2008 — 2008/0103(CNS))

117

2010/C 016E/36

Úprava spoločnej poľnohospodárskej politiky *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. novembra 2008 o návrhu nariadenia Rady o úpravách spoločnej poľnohospodárskej politiky zmenou a doplnením nariadení (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. […]/2008 (KOM(2008)0306 — C6-0241/2008 — 2008/0104(CNS))

173

2010/C 016E/37

Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. novembra 2008 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (KOM(2008)0306 — C6-0242/2008 — 2008/0105(CNS))

189

2010/C 016E/38

Strategické usmernenia Spoločenstva pre rozvoj vidieka (2007 – 2013) *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. novembra 2008 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 – 2013) (KOM(2008)0306 — C6-0239/2008 — 2008/0106(CNS))

199

 

Štvrtok 20. novembra 2008

2010/C 016E/39

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1073/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. novembra 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1073/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (KOM(2006)0244 — C6-0228/2006 — 2006/0084(COD))

201

P6_TC1-COD(2006)0084
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 20. novembra 2008 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1073/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF)

201

2010/C 016E/40

Návrh opravného rozpočtu č. 8/2008Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. novembra 2008 o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 8/2008 na rozpočtový rok 2008 (15765/2008 — C6-0426/2008 — 2008/2287(BUD))

223

2010/C 016E/41

Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. novembra 2008 o návrhu smernice Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania (KOM(2007)0637 — C6-0011/2007 — 2007/0228(CNS))

224

2010/C 016E/42

Zjednotený postup vybavovania žiadostí o povolenie na pobyt a prácu *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. novembra 2008 o návrhu smernice Rady o zjednotenom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a na prácu na území členského štátu vydávané pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pre pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte (KOM(2007)0638 — C6-0470/2007 — 2007/0229(CNS))

240

2010/C 016E/43

Zmena a doplnenie nariadenia o spoločnej organizácii trhov *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. novembra 2008 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky („nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov“) (KOM(2008)0489 — C6-0314/2008 — 2008/0156(CNS))

251

2010/C 016E/44

Systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. novembra 2008 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 332/2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (KOM(2008)0717 — C6-0389/2008 — 2008/0208(CNS))

252


Európsky parlamentZASADANIE 2008 – 2009Schôdza 18. až 20. novembra 2008PRIJATÉ TEXTYZápisnica z tejto schôdze bola uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie C 29 E, 5.2.2009.

SK

 

Top