EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:013:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 13, 20. január 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2010.013.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 13

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 53
20. januára 2010


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európska centrálna banka

2010/C 013/01

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 8. januára 2010 k trom návrhom nariadení Európskeho parlamentu a Rady, ktorými sa zriaďujú Európsky orgán pre bankovníctvo, Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (CON/2010/5)

1


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2010/C 013/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5502 – Merck/Schering-Plough) (1)

10

2010/C 013/03

Oznámenie Komisie o orgáne, ktorý je oprávnený vydávať osvedčenia o pôvode podľa nariadenia (ES) č. 620/2009

11

2010/C 013/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5731 – AXA LBO FUND IV/Home Shopping Europe) (1)

12


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2010/C 013/05

Výmenný kurz eura

13

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2010/C 013/06

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (1)

14

2010/C 013/07

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (1)

19

2010/C 013/08

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (1)

24

2010/C 013/09

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (1)

29

2010/C 013/10

Výňatok z rozhodnutia týkajúceho sa banky Bank of Credit and Commerce International podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií

34

2010/C 013/11

Oznámenie hospodárskym subjektom na účely verejnej intervencie v sektore pšenice tvrdej a ryže [Článok 23 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 670/2009 a článok 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1173/2009 ]

36


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2010/C 013/12

Zjednodušené oznámenie o výzvach na predkladanie ponúk na prevádzkovanie leteckých spojení vo verejnom záujme medzi mestami Clermont-Ferrand–Lille, Clermont-Ferrand–Marseille, Clermont-Ferrand–Strasbourg a Clermont-Ferrand–Toulouse

57

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2010/C 013/13

Štátna pomoc – Nemecko – Štátna pomoc C 15/09 (ex N 196/09), N 333/09, N 557/09 – Hypo Real Estate, Nemecko – rozšírenie konania vo veci formálneho zisťovania a dočasné schválenie kapitálových injekcií – Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 88 ods. 2 Zmluvy o ES (1)

58


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top