EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:291:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 291, 01. december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2009.291.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 291

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
1. decembra 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európska centrálna banka

2009/C 291/01

Stanovisko Európskej Centrálnej Banky z 12. novembra 2009 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu (CON/2009/94)

1


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2009/C 291/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5647 – Advent/GFKL) (1)

7

2009/C 291/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5640 – SCF/AIG BANK/AIG Credit) (1)

7


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2009/C 291/04

Výmenný kurz eura

8

2009/C 291/05

Oznámenie Komisie o oslobodených stranách, v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 88/97 o povolení oslobodenia dovozov niektorých častí a súčastí bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike od rozšírenia antidumpingového cla nariadením Rady (ES) č. 71/97, ktoré bolo zavedené nariadením Rady (EHS) č. 2474/93, zachovaného na základe nariadenia Rady (ES) č. 1524/2000 a naposledy zmeneného nariadením Rady (ES) č. 1095/2005: zmeny názvu a sídla niektorých oslobodených strán

9

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2009/C 291/06

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (1)

12

2009/C 291/07

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (1)

17

2009/C 291/08

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (1)

23


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Komisia

2009/C 291/09

Oznámenie o začatí čiastočného predbežného preskúmania antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz polyetyléntereftalátového (PET) filmu s pôvodom v Indii

28

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2009/C 291/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5719 – Oaktree/SGD) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

31

2009/C 291/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5668 – Safran/SIA/Safran Electronics Asia) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

32


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top