Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:277:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 277, 17. november 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2009.277.slo

Úradný vestník

Európskej únie

C 277

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
17. novembra 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

453. plenárne zasadnutie v dňoch 13. a 14. mája 2009

2009/C 277/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Výskum a vývoj: podpora konkurencieschopnosti“

1

2009/C 277/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Vplyv legislatívnych prekážok v členských štátoch na konkurencieschopnosť EÚ“ (prieskumné stanovisko na žiadosť českého predsedníctva Rady EÚ)

6

2009/C 277/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Potreby vzdelávania a odbornej prípravy v spoločnosti založenej na energii bez emisií uhlíka“ (prieskumné stanovisko)

15

2009/C 277/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Ekologizácia námornej a riečnej dopravy“ (prieskumné stanovisko)

20

2009/C 277/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Cestná doprava v roku 2020: očakávania občianskej spoločnosti“ (prieskumné stanovisko)

25

2009/C 277/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zapojenie občianskej spoločnosti do východného partnerstva“ (prieskumné stanovisko)

30

2009/C 277/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zapojenie občianskej spoločnosti do realizácie akčných plánov európskej susedskej politiky v krajinách južného Kaukazu: Arménsku, Azerbajdžane a Gruzínsku“

37

2009/C 277/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Pobaltie: Úloha organizovanej občianskej spoločnosti pri zlepšovaní regionálnej spolupráce a hľadaní regionálnej stratégie“

42


 

III   Návrhy právnych aktov

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

453. plenárne zasadnutie v dňoch 13. a 14. mája 2009

2009/C 277/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zrušujú smernice Rady 71/317/EHS, 71/347/EHS, 71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS týkajúce sa metrológie“ [KOM(2008) 801 v konečnom znení – 2008/0227 (COD)]

49

2009/C 277/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane zvierat používaných na vedecké účely“ [KOM(2008) 543 v konečnom znení – 2008/0211 (COD)]

51

2009/C 277/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej rybárskej politiky“ [KOM(2008) 721 v konečnom znení – 2008/0216 (CNS)]

56

2009/C 277/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov týkajúce sa výziev súvisiacich s odlesňovaním a zhoršovaním kvality lesa pri zvládaní zmeny klímy a straty biodiverzity“ [KOM(2008) 645 v konečnom znení]

62

2009/C 277/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Stratégia EÚ pre lepšiu demontáž lodí“ [KOM(2008) 767 v konečnom znení]

67

2009/C 277/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o II. štádiu rekuperácie benzínových výparov pri čerpaní pohonných látok do osobných vozidiel na čerpacích staniciach“ [KOM(2008) 812 v konečnom znení – 2008/0229 (COD)]

72

2009/C 277/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o energetickej hospodárnosti budov“ (prepracované znenie) [KOM(2008) 780 v konečnom znení – 2008/0223 (COD)]

75

2009/C 277/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Rady, ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby surovej ropy a/alebo ropných výrobkov“ [KOM(2008) 775 v konečnom znení – 2008/0220 (CNS)]

81

2009/C 277/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy“ [KOM(2008) 887 v konečnom znení – 2008/0263 (COD)]

85

2009/C 277/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program podpory hospodárskej obnovy prostredníctvom poskytovania finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky“ [KOM(2009) 35 v konečnom znení – 2009/0010 (COD)]

90

2009/C 277/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Iniciatíva v oblasti surovín – zabezpečovanie našich nevyhnutných potrieb pre rast a zamestnanosť v Európe“ [KOM(2008) 699 v konečnom znení]

92

2009/C 277/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Oznámenie Komisie „Reakcia na krízu v európskom automobilovom priemysle“ [KOM(2009) 104 v konečnom znení]

98

2009/C 277/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov“ [KOM(2008) 869 v konečnom znení – 2008/0252 (CNS)]

100

2009/C 277/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/85/EHS o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok“ [KOM(2008) 637 v konečnom znení – 2008/0193 (COD)]

102

2009/C 277/23

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov“ [KOM(2008) 727 v konečnom znení – 2008/0215 (CNS)]

109

2009/C 277/24

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o daňové podvody súvisiace s dovozom a inými cezhraničnými transakciami“ [KOM(2008) 805 v konečnom znení – 2008/0228 (CNS)]

112

2009/C 277/25

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Ratingové agentúry“ [KOM(2008) 704 v konečnom znení – 2008/0217 (COD)]

117

2009/C 277/26

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Akčný plán vykonávania stratégie EÚ pre zdravie zvierat“ [KOM(2008) 545 v konečnom znení]

125


SK

 

Top