Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:234E:TOC

Úradný vestník Európskej únie, CE 234, 29. september 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.CE2009.234.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 234E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
29. septembra 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európsky parlament

 

ZASADANIE 2008 – 2009
Schôdza 9. marca 2009

2009/C 234E/01

Zápisnica zo zasadnutia z 9. marca 2009

1

 

ZASADANIE 2009 – 2010
Schôdza 10. až 12. marca 2009

2009/C 234E/02

Zápisnica zo zasadnutia z 10. marca 2009

25

2009/C 234E/03

Zápisnica zo zasadnutia z 11. marca 2009

188

2009/C 234E/04

Zápisnica zo zasadnutia z 12. marca 2009

374


Poznámka pre čitateľa:POČNÚC JANUÁROVOU PLENÁRNOU SCHÔDZOU ROKU 2008 SA PRIJATÉ TEXTY BUDÚ UVEREJŇOVAŤ V SAMOSTATNOM ÚRADNOM VESTNÍKU EÚ (SÉRIA C … E).

Vysvetlivky k použitým symbolom

*

Konzultačný postup

**I

Postup spolupráce: prvé čítanie

**II

Postup spolupráce: druhé čítanie

***

Postup so súhlasom

***I

Spolurozhodovací postup: prvé čítanie

***II

Spolurozhodovací postup: druhé čítanie

***III

Spolurozhodovací postup: tretie čítanie

(Voľba postupu závisí od právneho základu, ktorý navrhla Komisia)

Informácia o hlasovaní

Ak nie je určené inak, spravodajcovia pred hlasovaním písomne oznámia predsedníctvu svoj postoj k pozmeňujúcim/doplňujúcim návrhom.

Skratky parlamentných výborov

AFET

Výbor pre zahraničné veci

DEVE

Výbor pre rozvoj

INTA

Výbor pre medzinárodný obchod

BUDG

Výbor pre rozpočet

CONT

Výbor pre rozpočtovú kontrolu

ECON

Výbor pre hospodárske a menové veci

EMPL

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

ENVI

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

ITRE

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

IMCO

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

TRAN

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

REGI

Výbor pre regionálny rozvoj

AGRI

Výbor pre poľnoshospodárstvo a rozvoj vidieka

PECH

Výbor pre rybné hospodárstvo

CULT

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

JURI

Výbor pre právne veci

LIBE

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

AFCO

Výbor pre ústavné veci

FEMM

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví

PETI

Výbor pre petície

Skratky politických skupín

PPE-DE

Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov

PSE

Socialistická skupina v Európskom parlamente

ALDE

Aliancia demokratov a liberálov pre Európu

UEN

Skupina Únie za Európu národov

Verts/ALE

Skupina zelených/Európska slobodná aliancia

GUE/NGL

Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Nordická zelená ľavica

IND/DEM

Skupina nezávislosti a demokracie

NI

nezávislí poslanci

SK

 

Top