EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:232:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 232, 26. september 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2009.232.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 232

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
26. septembra 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2009/C 232/01

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (1)

1

2009/C 232/02

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (1)

2

2009/C 232/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5583 – Partner RE/Paris RE) (1)

5


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2009/C 232/04

Výmenný kurz eura

6


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Komisia

2009/C 232/05

MEDIA 2007 – Vývoj, distribúcia, propagácia a vzdelávanie – Výzva na predkladanie návrhov – EACEA/20/09 – Podpora vývoja produkčných projektov – hraných, tvorivých dokumentárnych a animovaných filmov – jednotlivé projekty, balíky projektov a balíky projektov 2. stupeň

7

2009/C 232/06

MEDIA 2007 – Rozvoj, distribúcia, propagácia a odborná príprava – Výzva na predkladanie návrhov – EACEA/21/09 – Podpora pre rozvoj interaktívnych diel online a offline

10

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2009/C 232/07

Rozhodnutie č. 579 z 2. júla 2009 o začatí konania vo veci udelenia povolenia na vyhľadávanie a prieskum ložísk ropy a zemného plynu – podzemných prírodných zdrojov v súlade s článkom 2 ods. 1 oddielom 3 zákona o podzemných prírodných zdrojoch v bloku 1-11 Vranino nachádzajúcom sa v provincii Dobrič a o oznámení plánovaného výberového konania na udelenie povolenia

13

2009/C 232/08

Rozhodnutie č. 580 z 2. júla 2009 o začatí konania vo veci udelenia povolenia na vyhľadávanie a prieskum ložísk ropy a zemného plynu – podzemných prírodných zdrojov v súlade s článkom 2 ods. 1 oddielom 3 zákona o podzemných prírodných zdrojoch v bloku 1 - 17 Ovča Mogila nachádzajúcom sa v provinciách Pleven a Veliko Tarnovo a o oznámení plánovaného výberového konania na udelenie povolenia

16

2009/C 232/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5608 – Advent/Median Clinics) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

19

2009/C 232/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5625 – British Land/Blackstone/Broadgate Estate) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

20

2009/C 232/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5639 – Alpha V/Investindustrial Funds/Permasteelisa) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

21

 

INÉ AKTY

 

Komisia

2009/C 232/12

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

22

2009/C 232/13

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

27


 

Korigendá

2009/C 232/14

Korigendum k oznámeniu Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve Záväzky služby vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami (Ú. v. EÚ C 217, 11.9.2009)

31


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top