Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:184E:TOC

Úradný vestník Európskej únie, CE 184, 06. august 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.CE2009.184.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 184E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
6. augusta 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

Európsky parlament
ZASADANIE 2007 – 2008
Schôdza 19. až 21. februára 2008
PRIJATÉ TEXTY
Zápisnica z tejto schôdze bola uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie C 96 E, 17.4.2008.

 

 

UZNESENIE

 

Európsky parlament

 

Utorok 19. februára 2008

2009/C 184E/01

Transparentnosť v oblasti financiíUznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2008 o transparentnosti vo finančných otázkach (2007/2141(INI))

1

2009/C 184E/02

Ochrana finančných záujmov Spoločenstva – boj proti podvodom – výročné správy 2005 – 2006Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2008 o ochrane finančných záujmov Spoločenstva – boj proti podvodom – výročné správy za roky 2005 a 2006 (2006/2268(INI))

8

2009/C 184E/03

Stratégia EÚ na zabezpečenie prístupu európskych spoločností na trhUznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2008 k stratégii EÚ na zabezpečenie prístupu európskych spoločností na vonkajší trh (2007/2185(INI))

16

2009/C 184E/04

SupermarketyVyhlásenie Európskeho parlamentu o vyšetrovaní a náprave zneužitia postavenia veľkých supermarketov, ktoré pôsobia v Európskej únii

23

 

Streda 20. februára 2008

2009/C 184E/05

Lisabonská zmluvaUznesenie Európskeho parlamentu z 20. februára 2008 o Lisabonskej zmluve (2007/2286(INI))

25

2009/C 184E/06

Lisabonská stratégiaUznesenie Európskeho parlamentu z 20. februára 2008 o príspevku k jarnému zasadnutiu Európskej rady v roku 2008 vo vzťahu k Lisabonskej stratégii

30

2009/C 184E/07

Všeobecné usmernenia hospodárskej politiky na roky 2008 – 2010Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. februára 2008 o integrovaných usmerneniach pre rast a zamestnanosť (časť: všeobecné usmernenia pre hospodárske politiky členských štátov a Spoločenstva): spustenie nového cyklu (2008 – 2010) (KOM(2007)0803 – 2007/2275(INI))

38

2009/C 184E/08

Stratégia EÚ pre Strednú ÁziuUznesenie Európskeho parlamentu z 20. februára 2008 o stratégii Európskej únie pre Strednú Áziu (2007/2102(INI))

49

 

Štvrtok 21. februára 2008

2009/C 184E/09

Kontrola uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva v roku 2005Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. februára 2008 o kontrole uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva v roku 2005 – 23. výročná správa (2006/2271(INI))

63

2009/C 184E/10

Situácia v GazeUznesenie Európskeho parlamentu z 21. februára 2008 o situácii v pásme Gazy

68

2009/C 184E/11

Siedme zasadnutie Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské právaUznesenie Európskeho parlamentu z 21. februára 2008 o siedmom zasadnutí Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva (UNHRC)

71

2009/C 184E/12

Demografická budúcnosť EurópyUznesenie Európskeho parlamentu z 21. februára 2008 o demografickej budúcnosti Európy (2007/2156(INI))

75

2009/C 184E/13

Vedecká spolupráca s AfrikouUznesenie Európskeho parlamentu z 21. februára 2008 o význame podporných opatrení na zlepšenie medzinárodnej vedeckej spolupráce s Afrikou

88

2009/C 184E/14

Štvrtá správa o hospodárskej a sociálnej súdržnostiUznesenie Európskeho parlamentu z 21. februára 2008 o Štvrtej správe o hospodárskej a sociálnej súdržnosti (2007/2148(INI))

89

2009/C 184E/15

Vykonávanie územnej agendy a Lipskej charty: smerom k dosiahnutiu európskeho akčného programu územného rozvoja a územnej kohézieUznesenie Európskeho parlamentu z 21. februára 2008 o opatreniach v nadväznosti na územnú agendu a Lipskú chartu: smerom k dosiahnutiu európskeho akčného programu územného rozvoja a územnej kohézie (2007/2190(INI))

95

2009/C 184E/16

Východný TimorUznesenie Európskeho parlamentu z 21. februára 2008 o Východnom Timore

101

2009/C 184E/17

BieloruskoUznesenie Európskeho parlamentu z 21. februára 2008 o Bielorusku

104

2009/C 184E/18

Severné Kivu (Konžská demokratická republika)Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. februára 2008 o Severnom Kivu

106

 

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európsky parlament

 

Utorok 19. februára 2008

2009/C 184E/19

Žiadosť o ochranu imunity Claudia FavuRozhodnutie Európskeho parlamentu z 19. februára 2008 o žiadosti o ochranu imunity a výsad Claudia Favu (2007/2155(IMM))

110

2009/C 184E/20

Žiadosť o ochranu imunity Witolda TomczakaRozhodnutie Európskeho parlamentu z 19. februára 2008 o žiadosti o ochranu imunity a výsad Witolda Tomczaka (2007/2130(IMM))

111

 

 

Európsky parlament

 

Utorok 19. februára 2008

2009/C 184E/21

Protokol k Euro-stredomorskej dohode medzi ES a Izraelom s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharska a Rumunska k EÚ ***Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2008 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu k Euro-stredomorskej dohode medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na druhej strane s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (15061/2007 — KOM(2007)0464 — C6-0445/2007 — 2007/0165(AVC))

113

2009/C 184E/22

Protokol k Euro-stredomorskej dohode medzi ES a Egyptom s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharska a Rumunska k EÚ ***Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2008 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu k Euro-stredomorskej dohode medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na druhej strane s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (13199/2007 — KOM(2007)0487 — C6-0438/2007 — 2007/0180(AVC))

114

2009/C 184E/23

Vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2008 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/40/ES o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) (18. individuálna smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (KOM(2007)0669 — C6-0394/2007 — 2007/0230(COD))

114

2009/C 184E/24

Montáž osvetľovacích zariadení a zariadení svetelnej signalizácie na kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch (kodifikované znenie) ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2008 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o montáži osvetľovacích zariadení a zariadení svetelnej signalizácie na kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch (kodifikované znenie) (KOM(2007)0192 — C6-0108/2007 — 2007/0066(COD))

115

2009/C 184E/25

Povinné štítky a nápisy pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá (kodifikované znenie) ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2008 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o povinných štítkoch a nápisoch pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá a ich umiestnení a spôsobe ich pripevnenia (kodifikované znenie) (KOM(2007)0344 — C6-0193/2007 — 2007/0119(COD))

116

2009/C 184E/26

Svetlo na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (kodifikované znenie) ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2008 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o svetle na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (kodifikované znenie) (KOM(2007)0451 — C6-0252/2007 — 2007/0162(COD))

116

2009/C 184E/27

Potlačovanie elektromagnetického rušenia spôsobovaného poľnohospodárskymi alebo lesnými traktormi (kodifikované znenie) ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2008 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o potlačovaní elektromagnetického rušenia spôsobovaného poľnohospodárskymi alebo lesnými traktormi (elektromagnetická kompatibilita) (kodifikované znenie) (KOM(2007)0462 — C6-0256/2007 — 2007/0166(COD))

117

2009/C 184E/28

Hladina hluku kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (kodifikované znenie) ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2008 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o hladine hluku vnímanej vodičom kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (kodifikované znenie) (KOM(2007)0588 — C6-0344/2007 — 2007/0205(COD))

118

2009/C 184E/29

Európska environmentálna agentúra a Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť (kodifikované znenie) ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (kodifikované znenie) (KOM(2007)0667 — C6-0397/2007 — 2007/0235(COD))

118

2009/C 184E/30

Spotrebné dane, ktorým podliehajú tabakové výrobky (kodifikované znenie) *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2008 o návrhu smernice Rady o štruktúre a sadzbách spotrebných daní, ktorým podliehajú tabakové výrobky (kodifikované znenie) (KOM(2007)0587 — C6-0392/2007 — 2007/0206(CNS))

119

2009/C 184E/31

Dohoda ES/Švajčiarsko o programe Spoločenstva MEDIA 2007 *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2008 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou v audiovizuálnom sektore, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Švajčiarskej konfederácie na programe Spoločenstva MEDIA 2007, ako aj Záverečného aktu (KOM(2007)0477 — C6-0328/2007 — 2007/0171(CNS))

120

2009/C 184E/32

Colný kódex Spoločenstva ***IILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2008 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex) (11272/6/2007 — C6-0354/2007 — 2005/0246(COD))

120

2009/C 184E/33

Vzájomná pomoc medzi správnymi orgánmi členských štátov a ich spolupráca s Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 515/97 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (KOM(2006)0866 — C6-0033/2007 — 2006/0290(COD))

121

P6_TC1-COD(2006)0290
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 19. februára 2008 a účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 515/97 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach

121

 

Streda 20. februára 2008

2009/C 184E/34

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. februára 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady týkajúceho sa sčítania obyvateľov, domov a bytov (KOM(2007)0069 — C6-0078/2007 — 2007/0032(COD))

122

P6_TC1-COD(2007)0032
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 20. februára 2008 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov

122

 

Štvrtok 21. februára 2008

2009/C 184E/35

Akreditácia a dohľad nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 21. februára 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh (KOM(2007)0037 — C6-0068/2007 — 2007/0029(COD))

123

P6_TC1-COD(2007)0029
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 21. februára 2008 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93

123

2009/C 184E/36

Spoločný rámec pre uvádzanie výrobkov na trh ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 21. februára 2008 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom rámci pre uvádzanie výrobkov na trh (KOM(2007)0053 — C6-0067/2007 — 2007/0030(COD))

123

P6_TC1-COD(2007)0030
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 21. februára 2008 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. …/2008/ES o spoločnom rámci pre uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS

124

2009/C 184E/37

Uplatňovanie niektorých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 21. februára 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania niektorých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES (KOM(2007)0036 — C6-0065/2007 — 2007/0028(COD))

124

P6_TC1-COD(2007)0028
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 21. februára 2008 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES

125


Vysvetlivky k použitým symbolom

*

Konzultačný postup

**I

Postup spolupráce: prvé čítanie

**II

Postup spolupráce: druhé čítanie

***

Postup so súhlasom

***I

Spolurozhodovací postup: prvé čítanie

***II

Spolurozhodovací postup: druhé čítanie

***III

Spolurozhodovací postup: tretie čítanie

(Voľba postupu závisí od právneho základu, ktorý navrhla Komisia)

Politické pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: nový alebo nahradený text je vyznačený hrubou kurzívou a vypustenia sa označujú symbolom ▐.

Korekcie a technické úpravy, ktoré urobili útvary: nový alebo nahradený text je vyznačený kurzívou a vypustenia sa označujú symbolom ║.

SK

 

Top