Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:182:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 182, 04. august 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2009.182.slo

Úradný vestník

Európskej únie

C 182

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
4. augusta 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

450. plenárne zasadnutie v dňoch 14. a 15. januára 2009

2009/C 182/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Sociálny a ekologický rozmer vnútorného trhu“

1

2009/C 182/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Vonkajší rozmer energetickej politiky EÚ“

8

2009/C 182/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR)“

13

2009/C 182/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému„Návrh smernice Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu“

19


 

III   Návrhy právnych aktov

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

450. plenárne zasadnutie v dňoch 14. a 15. januára 2009

2009/C 182/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel“

24

2009/C 182/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov ‚Najskôr myslieť v malom‘ Iniciatíva ‚Small Business Act‘ pre Európu“

30

2009/C 182/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv“

36

2009/C 182/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Rady o právnom rámci Spoločenstva pre Európsku výskumnú infraštruktúru (ERI)“

40

2009/C 182/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o strojových zariadeniach na aplikáciu pesticídov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach“

44

2009/C 182/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia)“ (rekodifikácia)

46

2009/C 182/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004, (ES) č. 551/2004 a (ES) č. 552/2004 s cieľom zlepšiť výkonnosť a udržateľnosť európskeho systému leteckej dopravy“

50

2009/C 182/12

Návrh Stanoviska Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 717/2007 o roamingu vo verejných mobilných telefónnych sieťach v rámci Spoločenstva a smernica 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby“

56

2009/C 182/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Riešenie problémov so zásobovaním ropou“

60

2009/C 182/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Obnovená sociálna agenda: Príležitosti, prístup a solidarita v Európe 21. storočia“

65

2009/C 182/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Oznámenie Komisie Európskej Rade „Plán hospodárskej obnovy Európy“

71

2009/C 182/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh v súvislosti s rozšírením určitých lehôt“

75

2009/C 182/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých súčastiach a charakteristikách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov“ (kodifikované znenie)

76

2009/C 182/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Rady o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch“ (kodifikované znenie)

77


SK

 

Top