EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:149:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 149, 01. júl 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2009.149.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 149

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
1. júla 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

ODPORÚČANIA

 

Európska centrálna banka

2009/C 149/01

Odporúčanie Európskej centrálnej banky z 25. júna 2009 Rade Európskej únie o externom audítorovi Národnej banky Slovenska (ECB/2009/14)

1


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2009/C 149/02

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (1)

2

2009/C 149/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5541 – GE/NewsCorp/Disney/Hulu JV) (1)

4


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2009/C 149/04

Výmenný kurz eura

5

2009/C 149/05

Oznámenie Komisie o aktuálnych úrokových sadzbách pre vymáhanie štátnej pomoci a referenčných/diskontných sadzbách pre 27 členských štátov platných od 1. júla 2009[Uverejnené v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004 (Ú. v. L 140, 30.4.2004, s. 1)]

6

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2009/C 149/06

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (1)

7

2009/C 149/07

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (1)

11


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

2009/C 149/08

Oznámenie o verejnom výberovom konaní EPSO/AST/99/09

15

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2009/C 149/09

Štátna pomoc – Spojené kráľovstvo – Štátna pomoc C 14/08 (ex NN 1/08) – pomoc na reštrukturalizáciu pre Northern Rock Spojené kráľovstvo – Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 88 ods. 2 Zmluvy o ES (1)

16

2009/C 149/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5551 – F2i/Finavias/ERG) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

27


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top