EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:130:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 130, 09. jún 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2009.130.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 130

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
9. júna 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2009/C 130/01

Výmenný kurz eura

1

 

Dvor audítorov

2009/C 130/02

Osobitná správa č. 3/2009 „Účinnosť výdavkov zo štrukturálnych opatrení na čistenie odpadových vôd v programových obdobiach 1994–1999 a 2000–2006“

2

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2009/C 130/03

Na základe článku 67 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

3


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Komisia

2009/C 130/04

Výzva na vyjadrenie záujmu: nezávislí experti pre program Bezpečnejší internet (2009 – 2013) podľa článku 179a nariadenia o rozpočtových pravidlách a článku 265a vykonávacích pravidiel

5

2009/C 130/05

Výzva na predkladanie návrhov – EACEA č. 09/09 – Media – Propagácia/Prístup na trh

6

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2009/C 130/06

Rozhodnutie č. 128 z 5. marca 2009 o začatí konania vo veci udelenia povolenia na vyhľadávanie a prieskum podzemných prírodných zdrojov ropy a zemného plynu v súlade s článkom 2 ods. 1 bodom 3 zákona o podzemných prírodných zdrojoch v bloku 1-7 „Tarnak“ nachádzajúcich sa v oblastiach Pleven a Vratsa a oznámenie týkajúce sa plánovaného výberového konania vo veci udelenia povolenia

8

2009/C 130/07

Štátna pomoc – Spojené kráľovstvo (Články 87 až 89 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva) – Oznámenie Komisie podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES – stiahnutie notifikácie – Štátna pomoc C 7/2009 (ex N 162/2008) – Poplatok Za Zmenu klímy (CCL): Rozšírenie kritérií oprávnenosti o výrobu plastových výrobkov v dohodách o zmene klímy (1)

11

 

INÉ AKTY

 

Komisia

2009/C 130/08

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

12

2009/C 130/09

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

16


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top