Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:108:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 108, 12. máj 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2009.108.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 108

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
12. mája 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIA

 

Európsky parlament
Rada
Komisia

2009/C 108/01

Vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o financovaní projektov v oblasti energetiky a širokopásmového internetu, ako aj preskúmania stavu SPP v rámci európskeho plánu na oživenie hospodárstva

1

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európsky parlament

2009/C 108/02

Oznámenie Európskeho parlamentu o Cene európskeho občana – CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

2

 

Komisia

2009/C 108/03

Povolenie štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES – Prípady, vo veci ktorých Komisia nemá námietky (1)

4


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2009/C 108/04

Výmenný kurz eura

6

 

Dvor audítorov

2009/C 108/05

Osobitná správa č. 10/2008 „Rozvojová pomoc ES na zdravotnícke služby v Subsaharskej Afrike“

7

2009/C 108/06

Osobitná správa č. 12/2008 „Nástroj štrukturálnych politík pre predvstupové obdobie (ISPA),obdobie 2000 – 2006“

7

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2009/C 108/07

Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

8


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2009/C 108/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii – (Vec COMP/M.5377 – SNCF-VFE P/Bolloré/JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

10

 

INÉ AKTY

 

Komisia

2009/C 108/09

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

11

2009/C 108/10

Uverejnenie žiadosti o zápis do registra podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

15


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top