EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:093:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 93, 22. apríl 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2009.093.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 93

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
22. apríla 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

ODPORÚČANIA

 

Európska centrálna banka

2009/C 093/01

Odporúčanie Európskej Centrálnej Banky z 3. apríla 2009 Rade Európskej únie o externom audítorovi De Nederlandsche Bank (ECB/2009/8)

1

 

STANOVISKÁ

 

Komisia

2009/C 093/02

Stanovisko Komisie z 21. apríla 2009 týkajúce sa upraveného plánu likvidácie rádioaktívneho odpadu, ktorý vzniká v jadrovej elektrárni Civaux nachádzajúcej sa vo Francúzsku, v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome

2

 

Európska centrálna banka

2009/C 093/03

Stanovisko európskej centrálnej banky z 5. marca 2009 na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie (CON/2009/17)

3


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2009/C 093/04

Výmenný kurz eura

16

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2009/C 093/05

Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

17


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

2009/C 093/06

Oznámenie o verejných výberových konaniach EPSO/AD/166/09 a EPSO/AD/167/09

21

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Komisia

2009/C 093/07

Oznámenie o začatí čiastočného predbežného preskúmania antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz ferosilícia s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko

22


SK

 

Top