EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:031:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 31, 07. február 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 31

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
7. februára 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2009/C 031/01

Oznámenie Komisie týkajúce sa kritérií posudzovania štátnej pomoci z oznámenia Komisie o určitých právnych aspektoch súvisiacich s kinematografickými a inými audiovizuálnymi dielami (oznámenie o kinematografii) z 26. septembra 2001 (1)

1

2009/C 031/02

Začatie konania (Vec COMP/M.5262 – Bonnier/Schibsted/Retriever Sverige) (1)

2

2009/C 031/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.5168 – EADS/SSTL) (1)

3

2009/C 031/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.5420 – Kyocera Mita/Triumph-Adler) (1)

3


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2009/C 031/05

Výmenný kurz eura

4

2009/C 031/06

Nová národná strana obehových euromincí

5

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2009/C 031/07

Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

6

2009/C 031/08

Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

10

2009/C 031/09

Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve — Záväzky služby vo verejnom záujme v súvislosti so službami pravidelnej leteckej dopravy (1)

14


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Komisia

2009/C 031/10

Výzva na predkladanie návrhov 2009 – Prípravná akcia MEDIA International

15

2009/C 031/11

MEDIA 2007 – Rozvoj, distribúcia, propagácia a vzdelávanie — Výzva na predkladanie návrhov – EACEA/36/08 — Podpora vytvárania sietí a mobility študentov a školiteľov v Európe

17

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2009/C 031/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5475 – Atlantia/Acciona/Itínere Chilean assets) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

19

2009/C 031/13

Oznámenie ministra hospodárstva Holandského kráľovstva podľa článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

20


 

2009/C 031/14

Poznámka pre čitateľa(pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top