EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:319:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 319, 13. december 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 319

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
13. decembra 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Rada

2008/C 319/01

Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady z 20. novembra 2008, o zdraví a pohode mladých ľudí

1

2008/C 319/02

Návrh uznesenia Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady z 21. novembra 2008 – „Lepšie začlenenie poradenstva do stratégií celoživotného vzdelávania“

4

 

ODPORÚČANIA

 

Rada

2008/C 319/03

Odporúčanie Rady z 20. novembra 2008 o mobilite mladých dobrovoľníkov v rámci Európskej únie

8


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2008/C 319/04

Závery Rady o vytvorení značky „Európske dedičstvo“ Európskou úniou

11

2008/C 319/05

Závery Rady o architektúre: prínos kultúry pre trvalo udržateľný rozvoj

13

2008/C 319/06

Závery Rady z 20. novembra 2008 o rozvoji legálnej ponuky kultúrneho a tvorivého obsahu online a o zabraňovaní a boji proti pirátstvu v digitálnom prostredí

15

2008/C 319/07

Závery Rady z 20. novembra 2008 o európskej digitálnej knižnici EUROPEANA

18

2008/C 319/08

Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady z 21. novembra 2008, o príprave mladých ľudí na 21. storočie: agenda pre európsku spoluprácu v školstve

20

 

Komisia

2008/C 319/09

Výmenný kurz eura

23


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2008/C 319/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5310 – Jysk Stålindustrie/Volgo-Balt) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

24

2008/C 319/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5435 – Nexans/SEI/Opticable) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

25

2008/C 319/12

Opätovné oznámenie predbežného oznámenia o koncentrácii (Vec COMP/M.5253 – Sanofi-Aventis/Zentiva) (1)

26


 

2008/C 319/13

Poznámka pre čitateľa(pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top