Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:317:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 317, 12. december 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 317

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
12. decembra 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 317/01

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

1

2008/C 317/02

Oznámenie Komisie týkajúce sa zisťovacej povinnosti, pokiaľ ide o látky, ktoré boli legálne uvedené na trh pred 1. júnom 2008, ale ktoré nemajú štatút zavedených látok, a ich registrácie, podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) (1)

2

2008/C 317/03

Oznámenie v súlade s článkom 12 odsek 5 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 o informáciách poskytnutých colnými orgánmi členských štátov týkajúcich sa zatriedenia tovaru do colnej nomenklatúry

3

2008/C 317/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.5317 – IBM/ILOG) (1)

5

2008/C 317/05

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.5241 – American Express/Fortis/Alpha Card) (1)

5


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2008/C 317/06

Usmernenia Európskej únie na vykonávanie koncepcie vedúceho štátu v konzulárnych otázkach

6

 

Komisia

2008/C 317/07

Výmenný kurz eura

9

2008/C 317/08

Oznámenie Komisie, ktorým sa vydávajú usmernenia v súvislosti so štátnou pomocou dopĺňajúcou finančné prostriedky poskytované Spoločenstvom na otvorenie námorných diaľnic (1)

10


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2008/C 317/09

Štátna pomoc – Francúzsko — Štátna pomoc C 31/08 (ex N 681/06) – Pomoc na záchranu spoločnosti „Volailles du Périgord“ — Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 88 ods. 2 Zmluvy o ES

13

2008/C 317/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5324 – Centrica/Segebel) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

17

2008/C 317/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5385 – Avnet/Abacus) (1)

18


 

2008/C 317/12

Poznámka pre čitateľa(pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top