Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:245:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 245, 26. september 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 245

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
26. septembra 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 245/01

Výmenný kurz eura

1

2008/C 245/02

Usmernenia o uplatňovaní článku 81 Zmluvy o ES na služby námornej dopravy (1)

2

2008/C 245/03

Súhrn rozhodnutí Spoločenstva o obchodných povoleniach z hľadiska liečiv od 1. augusta 2008 do 31. augusta 2008[Uverejnené podľa článku 13 alebo článku 38 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ]

15

2008/C 245/04

Súhrn rozhodnutí Spoločenstva o obchodných povoleniach z hľadiska liečiv od 1. augusta 2008 do 31. augusta 2008[Rozhodnutia prijaté podľa článku 34 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES alebo podľa článku 38 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES ]

21


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Komisia

2008/C 245/05

Výzva na prejavenie záujmu o členstvo v poradnej štruktúre vedeckých výborov v oblasti vedeckého hodnotenia rizík a databázy expertov

23

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2008/C 245/06

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5251 – System Capital Management-Energies/Metinvest) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

26

2008/C 245/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5178 – OEP/Pfleiderer) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

27


 

Korigendum

2008/C 245/08

Korigendum k oznámeniu Komisie podľa článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2408/92 – Zmena a doplnenie záväzkov verejnej služby uložených na pravidelné letecké služby na trase Pantelleria – Trapani v Taliansku (Ú. v. EÚ C 230, 9.9.2008)

28


 

2008/C 245/09

Poznámka pre čitateľa(pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top