EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:216:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 216, 23. august 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 216

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
23. augusta 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európska centrálna banka

2008/C 216/01

Stanovisko Európskej centrálnej banky zo 7. augusta 2008 k návrhu na zmenu a doplnenie smernice 98/26/ES a smernice 2002/47/ES (CON/2008/37)

1


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 216/02

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (1)

12

2008/C 216/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.5239 – Cinven/JOST Holding) (1)

14

2008/C 216/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.5268 – Goldman Sachs/PAI/Xella International) (1)

14


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 216/05

Výmenný kurz eura

15

2008/C 216/06

Oznámenie Komisie o aktuálnych úrokových sadzbách pre vymáhanie štátnej pomoci a referenčných/diskontných sadzbách pre 27 členských štátov platných od 1. septembra 2008[Uverejnené v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004 (Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1)]

16

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2008/C 216/07

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1628/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na národnú regionálnu investičnú pomoc (1)

17

2008/C 216/08

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 2204/2002 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES o štátnej pomoci pre zamestnanosť (1)

21


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Komisia

2008/C 216/09

MEDIA 2007 – Vývoj, distribúcia, propagácia a vzdelávanie — Výzva na predkladanie návrhov – EACEA/20/08 — Podpora televízneho vysielania európskych audiovizuálnych diel

22

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2008/C 216/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5259 – Mitsui/Bamesa Celik/Bami JV) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

24

2008/C 216/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5286 – Lion Capital/Foodvest) (1)

25

2008/C 216/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5237 – Sodexo Pass International/Sofinco/JV) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

26

2008/C 216/13

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5308 – Teck Cominco/Fording Canadian Coal Trust) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

27


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top